Oude Testament
Nieuwe Testament
Nederlandse Bijbel 2007

Psalmen 115

1

HERE, wij verdienen geen eer. Alleen Uw naam komt alle eer toe wegens Uw goedheid, liefde en trouw.

2

De heidenen zeggen: "Waar is hun God nu?"

3

Onze God woont in de hemel en doet wat Hem goeddunkt.

4

Hun afgodsbeelden zijn van zilver en goud; vervaardigd door gewone mensen.

5

Die beelden kun je zien: Zij hebben een mond, maar zeggen geen woord.

6

Ook hebben ze oren aan het beeld gemaakt, maar die kunnen toch niet horen. En een neus, maar die ruikt niets.

7

De handen die eraan zitten, voelen niets. En de voeten verzetten geen stap. Ook de keel kan geen geluid voortbrengen.

8

Degenen die de beelden maakten, zullen eenmaal net zo dood worden als hun maaksels. Zo gaat het ook met ieder die op die beelden vertrouwt.

9

Israëlieten, stel uw vertrouwen op de HERE. Hij is voor hen een helper en stelt Zich beschermend voor hen op.

10

Nageslacht van Aäron, stel uw vertrouwen op de HERE. Hij is voor hen een Helper en stelt Zich beschermend voor hen op.

11

Als u ontzag hebt voor de HERE, stel dan ook uw vertrouwen op Hem. Hij is voor u een Helper en stelt Zich beschermend voor u op.

12

De HERE denkt aan ons; Hij geeft de zegen. Hij geeft zegeningen aan het volk van Israël, aan het nageslacht van Aäron

13

en aan ieder die ontzag voor de HERE heeft; klein en groot.

14

Ik bid dat de HERE u veel kinderen geeft, zowel aan u als aan uw kinderen.

15

U bent rijk gezegend door de HERE, Die hemel en aarde heeft gemaakt.

16

De hemel is de woonplaats van de HERE en de aarde gaf Hij aan de mensen.

17

Dode mensen kunnen de HERE niet prijzen; vanuit het dodenrijk kan niemand Hem eren.

18

Wij, de levende mensen, mogen echter de HERE loven en prijzen: Nu en tot in eeuwigheid.

Dutch Bible 2007
Copyright © 1979, 1988, 2007 by Biblica, Inc.®