Bijbel Selectie
Oude Testament
Nieuwe Testament
Nederlandse Bijbel 2007

Job 2

1

De engelen (A) verschenen opnieuw voor de HERE en satan was er ook weer bij.

2

"Waar komt u nu vandaan?" wilde de HERE van satan weten. "Ik heb een tocht over de aarde gemaakt", was satans antwoord.

3

"En, hebt u nu op mijn dienaar Job gelet?" vroeg de HERE. "Hij is een voortreffelijk man; hij heeft ontzag voor God en gaat het verkeerde uit de weg. Hij heeft zijn geloof in Mij behouden, ondanks dat u Mij overhaalde u toe te staan hem zonder reden kwaad te doen."

4

"Zijn eigen huid is hem het meeste waard", vond satan. "Een mens zal alles doen om zijn leven te redden. Laat hem maar eens goed ziek worden, dan vervloekt hij U midden in Uw gezicht!"

5

"Doe met hem wat u wilt", antwoordde de HERE, "maar laat hem in leven."

6

Satan verliet de HERE en trof Job met vreselijke zweren. Van top tot teen zat hij onder.

7

Job pakte een potscherf om zich mee te krabben en ging in de as zitten.

8

Zijn vrouw zei tegen hem: "Blijf je nog steeds zo gelovig, ondanks alles wat je moet meemaken? Keer God toch de rug toe!"

9

Maar hij antwoordde: "Dat is dom gepraat. Verwachten wij alleen maar goede dingen uit de hand van God en nooit tegenslag of moeilijke dingen?" Ondanks al deze tegenslagen kwam geen verkeerd woord over Jobs lippen.

10

Toen drie vrienden van Job hoorden van het leed dat hem getroffen had, spraken zij af naar hem toe te gaan om hem te troosten en te bemoedigen. Het waren de Temaniet Elifaz, de Suhiet Bildad en de Naämathiet Zofar.

11

Job was zo veranderd dat zij hem van een afstand nauwelijks herkenden. Luid huilend scheurden zij hun kleren en gooiden stof in de lucht om hun verslagenheid kenbaar te maken.

12

Zeven dagen en nachten zaten zij zwijgend bij hem op de grond. Niemand zei iets, want zij beseften dat zijn verdriet zo groot was, dat woorden tekortschoten.

Dutch Bible 2007
Copyright © 1979, 1988, 2007 by Biblica, Inc.®