Bijbel Selectie
Oude Testament
Nieuwe Testament
Nederlandse Bijbel 1939

Prediker 20

1

De wijn is een spotter, de drank luidruchtig; Onwijs is hij, die zich eraan te buiten gaat.

2

Een toornig koning brult als een leeuw; Wie hem prikkelt, vergrijpt zich aan zichzelf.

3

Het is een eer voor den mens, buiten twisten te blijven; Alleen dwazen zoeken ruzie.

4

Als een luiaard in de herfst niet wil ploegen, Zoekt hij in de oogsttijd tevergeefs.

5

Diep water is het, wat iemand bij zichzelf overlegt; Maar een verstandig mens weet het te putten.

6

Velen worden vriendelijke mensen genoemd; Waar vindt men echter iemand, die betrouwbaar is?

7

Een deugdzaam mens, die onberispelijk wandelt: Ook na zijn dood gaat het zijn kinderen goed.

8

De koning, die op zijn rechterstoel zit, Zift met zijn ogen al wat slecht is.

9

Wie kan zeggen: Ik heb mijn hart rein gehouden, Ik ben vrij van zonde?

10

Tweeërlei gewicht en tweeërlei maat: Jahweh heeft van beide een afschuw.

11

Zelfs uit het gedrag van een kind kan men opmaken, Of zijn daden zuiver zijn en oprecht.

12

Een oor dat hoort, en een oog dat ziet: Jahweh heeft ze beide gemaakt.

13

Wees niet verzot op slapen, anders wordt ge arm; Houd uw ogen open, en ge krijgt eten genoeg.

14

Slecht! Slecht! klaagt de koper; Maar als hij is weggegaan, gaat hij er groot op

15

Er is goud, er zijn veel juwelen, Maar het kostbaarst bezit zijn verstandige lippen.

16

Ontneem hem zijn kleed, want hij bleef borg voor een ander; Eis een pand van hem, terwille van vreemden.

17

Gestolen brood smaakt iemand wel goed, Maar achteraf heeft hij een mond vol zand.

18

Alleen door beraad komen plannen ten uitvoer; Voer dus de strijd met beleid.

19

Wie altijd maar babbelt, verraadt licht een geheim; Bemoei u dus niet met een praatvaar.

20

Als iemand zijn vader en moeder vervloekt, Gaat zijn lamp uit, wanneer de duisternis intreedt.

21

Een bezit, te spoedig verkregen, Brengt tenslotte geen zegen.

22

Zeg niet: Ik zal u het kwaad vergelden! Vertrouw op Jahweh; Hij zal u helpen.

23

Tweeërlei gewicht is een gruwel voor Jahweh, Een valse weegschaal is kwaad.

24

Door Jahweh zijn de schreden der mensen bepaald; Hoe zou ook de mens zijn weg kunnen zien?

25

In de val loopt hij, die ijlings "Heilig" roept En eerst ná zijn geloften overlegt.

26

Een wijs koning zift de bozen uit, En laat het rad over hen heengaan.

27

Jahweh slaat de geest der mensen gade En doorzoekt alle schuilhoeken der ziel.

28

Liefde en trouw beschermen den koning, Op rechtvaardigheid stut hij zijn troon.

29

Het sieraad der jongemannen is hun kracht, Grijze haren zijn de pronk van de ouderdom.

30

Bloedige striemen polijsten het hart, Slagen de schuilhoeken der ziel.

Dutch Bible 1939
Public Domain: Peter Canisius 1939