Khetho ea Bibele
Old Testament
New Testament
Nederlandse Bijbel 1939

Exodus 21

1

Toen sprak Jahweh tot Moses:

2

Op de eerste dag van de eerste maand moet ge de tabernakel, de openbaringstent, oprichten,

3

de ark des Verbonds daarin plaatsen, en de ark door het voorhangsel aan het oog onttrekken.

4

Breng dan de tafel naar binnen, leg er op neer, wat er op hoort, zet de kandelaar er in, en ontsteek de lampen;

5

plaats het gouden reukofferaltaar voor de ark des Verbonds en hang het tapijt voor de ingang van de tabernakel.

6

Plaats vervolgens het brandofferaltaar voor de ingang van de tabernakel, de openbaringstent,

7

zet het bekken neer tussen de openbaringstent en het altaar, en vul het met water.

8

Richt daar omheen de voorhof op, en hang het tapijt voor de ingang van de voorhof.

9

Neem dan de zalfolie, zalf de tabernakel en al wat er in is, en wijd hem en alles wat er bij hoort; dan zal hij geheiligd zijn.

10

Zalf ook het brandofferaltaar en al zijn benodigdheden en wijd het altaar; en het zal hoogheilig zijn.

11

Zalf ook het bekken met zijn onderstel, en wijd het.

12

Laat daarna Aäron en zijn zonen voor de ingang van de openbaringstent treden, en was hen met water.

13

Bekleed dan Aäron met de heilige gewaden, en zalf en wijd hen; dan zullen zij mijn priesters zijn en door deze zalving het priesterschap eeuwig in hun geslacht bezitten.

14

En Moses deed alles, juist zoals Jahweh het hem bevolen had.

15

En in de eerste maand van het tweede jaar, op de eerste dag van de maand, werd de tabernakel opgericht.

16

Moses richtte de tabernakel op; hij plaatste de voetstukken, zette de schotten er in, bevestigde de bindlatten, en richtte de palen op;

17

hij spande de tent uit over de tabernakel, en legde het tentdek er over heen, zoals Jahweh het Moses bevolen had.

18

Dan nam hij de verbondstafelen, legde ze in de ark, stak de handbomen aan de ark, legde het verzoendeksel op de ark,

19

bracht de ark in de tabernakel, hing het voorhangsel op en onttrok zo de ark des Verbonds aan het oog, zoals Jahweh het Moses bevolen had.

20

Daarna plaatste hij de tafel in de openbaringstent, aan de noordzijde van de tabernakel buiten het voorhangsel,

21

schikte daarop de broden voor het aanschijn van Jahweh, zoals Jahweh het Moses bevolen had.

22

Hij plaatste de kandelaar in de openbaringstent tegenover de tafel aan de zuidzijde van de tabernakel,

23

en zette de lampen er op voor het aanschijn van Jahweh, zoals Jahweh het Moses bevolen had.

24

Hij plaatste ook het gouden altaar in de openbaringstent voor het voorhangsel,

25

en ontstak daarop de geurige wierook, zoals Jahweh het Moses bevolen had.

26

Vervolgens hing hij het tapijt voor de ingang van de tabernakel,

27

en plaatste het brandofferaltaar aan de ingang van de tabernakel, de openbaringstent, en offerde daarop het brand(-) en spijsoffer, zoals Jahweh het Moses bevolen had.

28

Het bekken stelde hij tussen de openbaringstent en het altaar, en vulde het met water voor de wassingen;

29

en Moses en Aäron en zijn zonen wasten hun handen en voeten er in,

30

telkens wanneer zij de openbaringstent binnengingen of tot het altaar naderden, zoals Jahweh het Moses bevolen had.

31

Rond de tabernakel en het altaar richtte hij de voorhof op, en hing hij een tapijt voor de ingang van de voorhof. Zo voltooide Moses het werk.

32

Toen bedekte de wolk de openbaringstent en vervulde Jahweh’s Glorie de tabernakel;

33

en Moses kon de openbaringstent niet binnengaan, omdat de wolk daarop rustte en Jahweh’s Glorie de tabernakel vervulde.

34

En telkens wanneer de wolk zich boven de tabernakel verhief, braken de Israëlieten op, om hun tocht te hervatten;

35

maar zolang de wolk zich niet verhief, wachtten zij met het vertrekken tot het ogenblik, dat zij opsteeg.

36

Want overdag rustte de wolk van Jahweh op de tabernakel, en des nachts was er een vuur in de wolk ten aanschouwen van heel het huis van Israël op al zijn tochten.

Sotho Bible
Public Domain: No Info