Bible Selection
New Testament
Dinka Bible 2009

Nyuuth tënë Joon 17

1

Na wen, ke tunynhial bɔ, tunynhial toŋ de tuuc kadherou wen cath ne guol kadherou, bi ku jiɛɛm ke yɛn, hieel, yan, Ba ene, yin ba nyuoth guieer ci loŋ de akɔɔrroor guiir atuc, akɔɔrroor rɛɛr e pieeu juec niim;

2

yen akɔɔrroor e ye mahik ke piny nɔm thut, ku ye kɔc rɛɛr e piny nɔm tɔ wit wany e bɛɛl de yen.

3

Go ya jɔt leer ɛn e jɔɔric ne Weidit: ku ja tik tiŋ etɛɛn, ke rɛɛr e lɛn rɛɛc thith kɔu, lɛn ci kɔu thiaŋ ke rin ke lɛɛt rac, ku ciɛth ke nim kadherou, ku tuŋ kathieer.

4

Ku ceŋ tik lupɔ thiith amujuŋ ku lupɔ thith, ku ci ro kiir e adhaap ku kɔi lɛk tuc e ɣoocden, ku kɔi cɔl margariti, ku muk biny e adhaap e yecin biny ci thiaŋ e kanhiany ku ka ke bɛɛlde karac alaldhte,

5

ku ade rin ci gɔɔr e yenyin tueŋ, yan, KECIMOONY KA, BABULON DIITE KI, MAN AKƆƆRROOR KU YE MAN KANHIENY KE PINY NƆM.

6

Guɔ tik tiŋ aci wit e deŋ ee yen riɛm de kɔc ɣerpiɔth dek, ku riɛm de caatɔɔ ke Yecu. Na wen, aca ye tiŋ, ke ya gai e gai dit.

7

Go tunynhial a thieec, an, Eeŋo e yin gai? Yin ba lɛk jam ci moony, jam de tik, ku jam de lɛn rɛɛc e ye ɣaac, lɛn cath ke nim kadherou ku tuŋ kathieer.

8

Lɛn rɛɛc wen ci tiŋ aa nu, ku aliu; ku akɔɔr bɛn bei e adhum cii thar tiecic, le maar etaiwei. Ku kɔc rɛɛr e piny nɔm abik gai, kɔc kene rinken gɔɔr e awarek de piiric ɣɔn thɛɛr ciɛke piny thar, te woi kek lɛn rac, lɛn e nu, ku liu, ku abi nu.

9

Taŋ e pɛlenɔm ki: Nimke kadherou ayek kuurdit kadherou, kuur e tik ke reer e keniim:

10

ku yek maliik kadherou aya: dhic acik wiik, ku tok anu, ku daŋ aŋoot wei; na miak ci bɛn, ka bi dhil tɔu tethiinakaŋ.

11

Ku lɛn rɛɛce lɛn e nu, ku cii nu, yen aye bɛtden, ku ye toŋ de dherou yiic, ku alɔ maar etaiwei.

12

Ku tuŋ kathieer wen ci tiŋ ayek maliik kathieer, maliik ŋoot e ke ken paan cieŋki yok; ku acike gam biɔɔŋ bik aa maliik e thaar tok, ne lɛn rac etok.

13

Maliikke loŋden akit, ku yek lɛn rac yien riɛlden ku bɛɛnyden.

14

Ku abik tɔŋ yien Nyɔŋamaal, ku abi Nyɔŋamaal ke tiaam, luɔi ee yen Bɛnydiit e bany niim, ku ye malik e mahik niim; ku kɔc cath ne yen acike cɔɔl, ku cike lɔc, ku yek adoot.

15

Go lɛk ɛn, yan, Pieeu wen ci tiŋ, te reere akɔɔrroore, ayek kɔc, ku kuut ke kɔc, ku juoor, ku liep.

16

Ku tuŋ kathieer wen ci tiŋ e lɛn rac nɔm, kek abik akɔɔrroor maan guop, ku tɔki kuany nyin, ku cin kɔu lupɔ, ku abik riiŋde cuet, ku nyopki e mac.

17

E luɔi ci Nhialic loŋ taau e kepiɔth, bik kede piɔnde looi, ke loŋden bi kit, agoki ciɛɛŋden gam lɛn rac, a thooke wel ke Nhialic e luɔi.

18

Ku tiiŋ wen ci tiŋ ee gok de panydiit ceŋ mahik ke piny nɔm.

Dinka Bible 2009
Copyrighted: No info 2009