Bible Selection
New Testament
Dinka Bible 2009

2 Joon 1

1

Yɛn monydit awarek en gɛɛr tiiŋ diit ci lɔc keke mithke, kɔc nhiaar ne yin; ku acie yɛn atok, ee kɔc ci yin ŋic kedhie aya;

2

ne baŋ de yic, yic e tɔu ne woyiic, ku bi aa tɔu ke wook aɣet athɛɛr:

3

E dhueeŋdepiɔu e ye tɔu keke week, ku kokdepiɔu, ku mat, ne ke bɔ tede Nhialic Waada, ku tede Yecu Kritho, Wen e Waada, ne yin ku ne nhieer.

4

Yɛn e piɔu miɛt alal luɔi can mithkuon kɔk yok aciɛthki e yicic, acit man ci wo loŋ yok tede Waada.

5

Ku yin laŋ enɔɔne, yin tiiŋdit, ku yin cii cit ke gaar loŋ ci piac bɛɛi, ee loŋ ɣɔn cath ke wook te ɣɔn gɔle jam, yen gaar, yan, buk rot aa nhiaar.

6

Ku cath ee wok cath e looŋke cok, yen aye nhieer. Loŋ ki, cit man ca wek e piŋ te ɣɔn gɔle jam, yan, bak aa cath thin.

7

Kɔc juec e kɔc math acik bɛn cath e piny nɔm, kɔc reec Yecu Kritho gam nɔn e bi yen ke ye raan guop. Raan e kɔc math ki, ku ye raan man Kritho.

8

Yak ro tiit, ke wo cii ka cuk looi bi mɔɔr, ke wo bi ariop yok ebɛn acin ke liu.

9

Raan ebɛn raan e loŋ wooc, ku reec reer e weet de Krithoyic, ka cin nɔm Nhialic: ku raan e reer e weet de Krithoyic, yen ade nɔm Waada ku Wende aya.

10

Na bɔ raan tede week, ku cii weete bii, ke duoki gɛm ɣondun, ku duoki lek thieithieei.

11

Raan lek en thieithieei, ka mat keke yen ne luɔidɛn rac.

12

Yɛn de kajuec duɛɛr gaar week, ku yɛn cin piɔu gaar ban awarek gɔɔr ne miok e gaar: ee bɛn ban bɛn tede week, yen ŋaath, agoku jam e wo tuum woniim, ke wo bi piɔth a yum e miɛtepiɔu.

13

Yin thieec mith ke nyankui ci lɔc.

Dinka Bible 2009
Copyrighted: No info 2009