Bible Selection
New Testament
Dinka Bible 2009

1 Joon 3

1

Tieŋki nhieer diit cii Waada wo nhiaar, bi wo ya cɔɔl mith ke Nhialic; ku kee wook. Yen a kuce kɔc ke piny nɔm wook, luɔi e kuc kek en.

2

We kɔc nhiaar, wok ee mith ke Nhialic enɔɔne, ku taudan bi wok tɔu rial aken guɔ tic. Ku aŋicku nɔn bi wo ciet en, kool bi en tuol; ne tiŋ bi wok e tiŋ tau tɔu en.

3

Ku raan ebɛn raan cath ke aŋɔthe aŋɔth ŋɛɛth en en, ee yepiɔu tɔ lɔ wai cit man le en piɔu wai.

4

Raan ebɛn raan e kerac looi ka ye loŋ dhɔŋic aya: kerac yen aye dhaŋ de loŋic.

5

Ku aŋiɛcki nɔn ci en tuol bi karɛckuɔ bɛn nyaai; ku acin kerɛɛc cath keke yen.

6

Raan e tɔu e yeyin, ka cii kerac e looi: ku raan e kerac looi, ka ken tiŋ, ku cii ŋic aya.

7

Wek miththiiakaŋ, duoki rot e tɔ mɛthe raan: raan e kede piathepiɔu looi, ka piɛthpiɔu, cit man piɛth en piɔu:

8

raan e kerac looi, ka ye kede jɔŋdiit rac; jɔŋdiit rac yen aa gɔl luɔi e kerac ɣɔn ciɛke kaŋ. Yen aa tule Wen e Nhialic, bi luɔi de jɔŋdiit rac bɛn riɔɔk.

9

Raan ci dhieeth e Nhialic acii kerac e looi, luɔi tɔuwe kau de wun e yeyic: ku acii kerac dueer aa looi, ne dhienh ci Nhialic e dhieeth.

10

Ken ee mith ke Nhialic lɔ dhek ki, ku lɔ mith ke jɔŋdiit rac dhek: raan cii kede piathepiɔu e looi, ka cie kede Nhialic, ayi raan cii mɛnhkene e nhiaar.

11

Ku kene ee thoŋ cak piŋ te ɣɔn gɔle jam, yan, buk rot aa nhiaar;

12

Ku cuku bi ciet Kain, raan e bɔ tede jɔŋdiit rɛɛce, raan ci mɛnhkene nɔk. Ku eeŋo e nɛk en en? E luɔi rɛɛce luɔide, ku piɛth luɔi de mɛnhkene.

13

Duoki e gai, wek mithekɔekuɔ, te mɛɛne kɔc ke piny nɔm week.

14

Aŋicku nɔn ci wo bɛn bei e thuɔɔuwic lok te nu piir, ne nhieer nhiɛɛr wok mithekɔckuɔ. Raan cii kɔc e nhiaar, ka tɔu e thuɔɔuyic.

15

Raan ebɛn raan man mɛnhkene, ka ye raan e kɔc nɔk: ku aŋicku, yan, acin raan e kɔc nɔk cath ke piir athɛɛr.

16

Ke ŋicku nhieer ki, gɛm ci en weike gaam ne biakda: ku wo dueer weikuɔ dhil gaam ne biak de mithekɔckuɔ.

17

Ku na de raan cath ke ka piire kɔc ke, ke jɔ mɛnhkene tiŋ aci kaŋ dak, go yic riɛl ke yen, ke nhieer e Nhialic cath ke yen adi?

18

Wek miththiiakaŋ, duku kɔc e nhiaar ne jam tei, ku ne liep tei; yok kɔc nhiaar ne luɔi ku ne yic.

19

Kee ŋic wok en nɔn rɛɛn wok ne yic ki, ku yen abi wok wopiɔth pal piny e yenɔm,

20

te de en ke jieenye piɔthkuɔ wook; luɔi diite Nhialic awar piɔthkuɔ, ku aŋic kaŋ kedhie.

21

Wek kɔc nhiaar, te ken piɔthkuɔ wo jɔɔny, ke wo dueer nyiin riɛl e Nhialic nɔm;

22

ku te de en ke lipku, ka yok yok tede yen, luɔi ee wo looŋke dot, ku yok kamit e yepiɔu looi.

23

Ku loŋde ki, gam bi wo rin ke Wendɛn Yecu Kritho gam, ku nhieer bi wok rot aa nhiaar, cit man ci en wo yien loŋ.

24

Ku raan e looŋke dot, ka ye reer e yeyic, ku yen e yeyic. Ku Weidit ci gam wook, yen aŋic wok en nɔn reer en e woyiic.

Dinka Bible 2009
Copyrighted: No info 2009