Bible Selection
New Testament
Dinka Bible 2009

Jemith 5

1

Cai week wek kɔc cuai, dhiauki abak kiɛɛu moc, ne katuc bɔ ka bi we dhal!

2

Kakun juec acik rop, ku lupɔɔkun aci parpar ke cam.

3

Adhaapdun ku ateŋdun acik keth, ku kethden abi aa caatɔ de ater ke week, ku bi riiŋdun cam cit man e mac. Wek e weukun kut ne kede kool rial.

4

Wɔiki, ariop de kɔc e luui kɔc e dumkun tem, ariop cak pɛn keek ecueer, amoc kiɛɛu: ago kiɛɛu de kɔc tem jɔ ɣet e Bɛnydit yin, Bɛnydiit de Remdit.

5

We ye ro ŋiec kapiɛth e piny nɔm, ku yak kuɛth e yanydun kɔɔr; we ye rot tɔ kueth e kuɛth ee kɔc kuɛth ekool e kaŋ nɔk.

6

Wek e raan piɛthpiɔu gɔk, ku nakki; ku acin ŋeny ee yen week ŋɛny.

7

Yak piɔth liɛɛr, wek mithekɔckuɔ, aɣet bɛn bi Bɛnydit bɛn. Wɔiki, raan de dom ee kapiɛth ee piny ke luɔk tiit, ke lir piɔu ne ye, aɣet te bi en deŋ yok, deŋ yaak ayi deŋ anyɔɔc.

8

Ku week, yak piɔth liɛɛr ayadaŋ; cok e ruɔm wek wepiɔth: bɛn e Bɛnydit e guɔ thiɔk.

9

Duoki e dok e rot wapac, wek mithekɔckuɔ, ke we cii bi yiek yinth gaak: bɛny e loŋ guiir ka, kaac ɣot thoke.

10

Na nebii ɣɔn e jam ne rin ke Bɛnydit, wek mithekɔckuɔ, yak ke tɔ ye kɔc ba wek tauden aa dɔmic ne guom de kerac ku ne liɛɛrepiɔu.

11

Tieŋki, wo ye kɔc e kaŋ guum tɔ ye kɔc ci thieei: we ye guom ci Jop kaŋ guum piŋ, ku we ci thok de luɔi de Bɛnydit tiŋ; ŋiny ŋice Bɛnydit kɔc kuany nyiin, ku luɔi ee yen piɔu dap kok.

12

Ku cook nu e cok niim kedhie, wek mithekɔckuɔ, duoki guutguut e lueel, duoki guutguut e lɛk paannhial, ayi piny nɔm, ayi te de en daŋ e ye guutguut lueel: te gam wek, ke yak lueel, yan, Ɣɛɛ, ku te jai wek, ke yak lueel, yan, Ei; ke we cii bi yiek yieth gaak.

13

De raan e weyiic raan gum ketuc? e laŋ. De raan mit piɔu? e piɔny Nhialic e dit.

14

De raan tok e weyiic? e cɔl kɔcdit ke kanithɔ; ku e ke laŋ ne biakde, ku tɔcki guop e miok ne rin ke Bɛnydit:

15

ku lɔŋ nu gam thin yen abi raan tok kony, go Bɛnydit jat nhial; ku na de karɛc ci looi, ka bike pal en.

16

Yen aa wek cawooc gam e rot wapac, ku yak lɔŋ ne rot wapac, ke we bi dem. Pal e raan piɛthpiɔu, pal cath ke riɛl, en aye kajuec tiaam.

17

Elija aa ye raan cit piɔu wook, na wen, ke lɔŋ aret ke deŋ cii bi tuɛny; ago ken tuɛny e piny nɔm e run kadiak ku pɛi kadhetem.

18

Na wen, ke be lɔŋ, ago tenhial piny miɔɔc ne deŋ, go piny luɔk e mithke.

19

Wek mithekɔckuɔ, na de raan e weyiic raan ci ro yal e yicic, ku jɔ puk piɔu e raan daŋ;

20

tɔ ŋic ecooke, yan, Raan e raan e kerac looi puk piɔu ne wac ci en kueer wooc, ka bi raan kony wei ne thuɔɔu, ku jɔ kut diit e karac kum.

Dinka Bible 2009
Copyrighted: No info 2009