Bible Selection
New Testament
Dinka Bible 2009

Philemon 4

1

Yen ka, enɔn ci wo nyaŋ jam ci kɔn lueel, jam de lɔ dueer wo lɔ e lɔŋdeyin, yok riɔɔc, ke cii bi dɛ raan e weyiic, raan cit ke bi e daak.

2

Ku welpiɛth acike guieer wook eyic, cit man ɣɔn ee ke guieer keek: ku jam ci guiir acin kepiɛth cik yok thin, luɔi kene ye mat ke gam e kɔc yiic kɔc e piŋ en.

3

Ku wok kɔc ci gam, wo lɔ e lɔŋeyic; acit man ci en e lueel, yan, Cit man can kueŋ lueel e agonhdiyin, yan, Aciki bi lɔ e lɔŋdiyic: acakaa luɔi yen e ci guɔ thok ɣɔn ciɛke piny thar.

4

Ku aci lueel tedaŋ ne kede kool ee kekdherou ale, yan, Na wen, ekool ee kekdherou ke Nhialic lɔŋ ne luɔide ebɛn;

5

ku aci bɛ lueel tene, yan, Aciki bi lɔ e lɔŋdiyic.

6

Ku enɔɔne, e doŋ ke bi kɔc kɔk dhil lɔ thin, ku kɔc ci kɔn guieer welpiɛth akenki lɔ thin ne biak de rɛɛc reec kek gam,

7

ago kool tok dhel e yepiɔu, ku jɔ lueel e Dabid thok, te ci run juec wan, yan, Ekoole, acit man ci e kɔn lueel, Ekoole, te piɛŋ wek rolde, Ke we duoki weniim tɔ ril.

8

Ku tee ke ci guɔ gam lɔŋ ne Jocua, adi ken jam bɛ lueel e kede kool daŋ.

9

Yen a ŋoot ke tɔuwe lɔŋ de thabath enɔɔne tede kɔc ke Nhialic.

10

Ku raan ci lɔ e lɔŋdeyic aci lɔŋ ayadaŋ ne luɔide, cit man ci Nhialic lɔŋ ne luɔide.

11

Yen ee wo cok e them wok lɔ bi wo lɔ e lɔŋeyic, ke cin raan bi wiik ne dom bi en rɛɛcdɛn reec kek gam dɔmic.

12

Jam e Nhialic apiir, ku cath ke riɛldit, amoth thok awar abatau ebɛn, abatau athok rou, ku ee raan gutic arek abi piɔu paak keke wei, ku ye yom paak nyiin ayi nyol e yom yiic, ku ye kaŋ woiyiic kak ee raan tak e yepiɔu ayi loŋ ee raan lueel e yepiɔu.

13

Ku acin ke ci cak ke cii tiec e yenɔm: kerieec ebɛn aciɛthki aya ku ɣɔɔrki niim e yenyin yen Raan de wok jam.

14

Ku enɔn ciɛth wok ne Bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic bɛny de naamdɛn dit, bɛny ci teek ke lɔ paannhial, Yecu Wen e Nhialic, yok gamda muk aril.

15

Bɛnydandiit tueŋ e ka ke Nhialic acie raan cii piɔu dueer dhiau keke wook etok ne kɔc kɔɔc wok; ee raan ci them e kerieecic ebɛn, cit man e wok, ku cin kerɛɛc ci looi.

16

Yen ee wok rot cuɔt tethiɔk te nu thoonydiit de dhueeŋdepiɔu ke wo ril nyiin, ke wo bi kokepiɔu yok, ku yokku dhueeŋdepiɔu bi wo kony ekool de yen ke dak wook.

Dinka Bible 2009
Copyrighted: No info 2009