Bible Selection
New Testament
Dinka Bible 2009

2 Timothï 5

1

Ku bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic ebɛn, bɛny ci kuɛny bei e kɔc yiic, aye dɔm e nyin e kɔc yiic bi ka ke Nhialic aa looi, ku bi kak e gɛme kɔc lam ayi ka bi nɔk ne kede karac:

2

ku adueer epiɔu liir keke kɔc kuc kaŋ ku kɔc e kaŋ wooc, ne took ci e tuɔɔk ne kɔc de guop aya;

3

yen aye yen ka ke karac dhil lam, ayi ka ke karɛcke yenguop aya, cit man ee yen ka ke karɛc ke kɔc lam.

4

Ku acin raan e bɛɛnye dɔm ne kede nɔmde, ee raan cii Nhialic cɔɔl etok, cit man e Aaron.

5

Ayi Kritho ayadaŋ, aa cii rot ŋic bɛɛny bi aa bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic, ee Raan e yook en, an, Yin ee Wendi, Ekoole en a dhieeth ɛn yin:

6

cit man ci e lueel tedaŋ, an, Yin ee bɛny e ka ke Nhialic aɣet athɛɛr Bɛny ci loony e bɛɛny e Melkidhedekic.

7

Yen Yecu, ɣɔn tɔu en ke ye raan, te ci en Nhialic lam ne lɔŋ ku pal, ke ye coot e rol dit ku dhiɛɛu, lɛm Raan e leu en e kuny kuny en en bei e thuɔɔuwic, ku ci kede piŋ ne rieeu ee yen Nhialic rieu,

8

acakaa yen e ye Wende, ke ye weet e piŋdejam ne ka ci guum;

9

na wen, aci thok e weet, ke ci aa raan ee kɔc e kede piŋ tɔ yok kunydewei kuny bi ɣet athɛɛr;

10

raan cii Nhialic dɔm e kɔc niim, tɔ ye bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic bɛny ci loony e bɛɛny e Melkidhedekic.

11

Ku wo de niim jam juec jam dueerku lueel ne kede, ku ye jam ril e wer bi e weer thar, luɔi ca wek kaŋ e dap piŋ enɔɔne.

12

Ee yic, adi cak aa kɔc e kɔc kɔk wɛɛt enɔɔne, runkun acik juec, ku we kɔɔr raan bi we bɛ wɛɛt enɔɔne ne cook tueŋ cook ke caŋ e ciɛke wel ke Nhialic; ku we ci ciet kɔc e ca kɔɔr, ku ciki kuin ril e kɔɔr.

13

Raan ebɛn raan e rueth e ca ee raan ŋoot ke ken weet e jam de piathepiɔu; ee mɛnhthiinakaŋ tei.

14

Ku kuin ril ee kede kɔc ci dit, kek kɔc ci niim piath ne them e ye kek rot them, agoki kaŋ ŋiec pɔɔc apiɛth, kepiɛth ayi kerac.

Dinka Bible 2009
Copyrighted: No info 2009