Bible Selection
New Testament
Dinka Bible 2009

1 Timothï 7

1

Ku takki weniim e Melkidhedeke, malik de Thalem, ku ye bɛny e ka ke Nhialic Awarjaŋ, bɛny ɣɔn loor Abraɣam nɔm ɣɔn dhuny en enɔm te ɣɔn nɛk en maliik, ago thieei,

2

bɛny ci Abraɣam gam biakde ne kaŋ yiic kedhie, gɛm toŋ wen thieere kaŋ. Ku rinke, te puke ye, aci kɔn aa Malik de piathepiɔu, ku ye Malik de Thalem aya, yen aye Malik de mat.

3

Acin wun ku cin man, ku cin kuarken, gol ci akoolke gɔl aliu, ku cin thok bi piirde thok, ku ci tɔ cit Wen e Nhialic, go tɔu ke ye bɛny e ka ke Nhialic aɣet athɛɛr.

4

Jaki weniim cat e raane, dit diit en, raan ci Abraɣam kuɛɛredan thɛɛr gam biakde ne ka ci yak, gɛm toŋ wen thieere kaŋ.

5

Ku ee yic, wɛɛt ke Lebi, kɔc e luɔi de bɛny de ka ke Nhialic dɔm, kek adeki riɛl bi ke kaŋ noom tede kɔc, nomki toŋ wen thieere kaŋ ne kede loŋ, ayek ke noom tede mithekɔcken, acakaa kek e bɔ bei e Abraɣamic.

6

Ku raane, raan de kuarken pei, kuarkɛn cie kɔc dhien e Lebi, aci biakde noom tede Abraɣam, noom toŋ wen thieere kaŋ, ku jɔ raan thieei raan cath keke ka ci lueel, an, bi ke gam en.

7

Ku cooke acii dueere jɔɔny, yan, Raan koor aye thieei e raan ŋuan.

8

Ku etene, kɔc bi thou kek ee kaŋ noom nomki toŋ wen thieere kaŋ; ku tɛɛn, raan ee kaŋ noom raan ci caatɔ lueel ne kede, an, apiir.

9

Ku adueere lueel ale, yan, Ayi Lebi aya, raan ee toŋ wen thieere kaŋ noom tede kɔc, yen aa gɛm toŋ wen thieere kaŋ ne Abraɣam;

10

luɔi ŋoot en ke nu e wunic ɣɔn loore Melkidhedek enɔm.

11

Ku enɔɔne, te ci dikdepiɔu guɔ bɛn ne bɛɛny de dhien e Lebi (ku kɔc acik loŋ yok ne yen), de ke ye bɛ dak, ke bi bɛny daŋ ro dhil bɛ jot, bɛny loony e bɛɛny e Melkidhedekic, ku cii loony e bɛɛny e Aronic?

12

Ku na ci bɛɛny ro puk, ke loŋ jɔ rot dhil puk ayadaŋ.

13

Ku raan cii kake lueel ne kede, ee raan e dhien mɛɛn, acin raan e dhienden ee luui ten ee lam.

14

Acok aa yic nɔn e dhieethe Bɛnydiitda dhien e Juda; ku acin ke cii Mothe lueel ne dhiene e kede bany ke ka ke Nhialic.

15

Ku puŋ bi loŋ ro dhil puk acok e ŋic yen egɔk ne gaar ci e gaar, yan, Bɛny mɛɛn abi ro jɔt bɛny loony e bɛɛny e Melkidhedekic,

16

raan ci tɔ ye bɛny, acie kede loŋ de jam de dhien e dhiethe raan tei, ee kede riɛl e piir cin thokde.

17

Ne luɛl ci e lueel ne kede, yan, Yin ee bɛny de ka ke Nhialic aɣet athɛɛr Bɛny ci loony e bɛɛny e Melkidhedekic.

18

Ku loŋ ci lɔ tueŋ aye guɔ pɔl eliŋliŋ ne kɔc kɔɔc en, ku ne cien piathdɛn ci bɛɛi,

19

(luɔi cin en ke ci loŋ tɔ ye dikedik,) ago aŋɔth ŋuan bɛɛi thin, aŋɔth ee wo tɔ cuot rot tethiɔk ne Nhialic.

20

Ku akene dɔm aye bɛny ke cin guutguut ci lueel.

21

Ku keek ayeke dɔm aye bany ke cin guutguut ci lueel; ku yen aye dɔm aye bɛny ne guutguut ci lueel ne raan e yook en, yan, Bɛnydit aci guutguut lueel ku cii epiɔu bi puk, yan, Yin ee bɛny e ka ke Nhialic aɣet athɛɛr.

22

Yen aye Yecu tɔ ye raan ci yeyeth mac e loŋ ŋuanic aret.

23

Ku keek ayeke dɔm aye bany ke ke juec, ne pɛn ci thuɔɔu ke pɛn tɔu ananden;

24

ku raane, ne tau tɔu en athɛɛr, yen a ciɛth en ke bɛɛny cii raan daŋ dueer lɔɔk noom.

25

Yen a dueer en kɔc leu e kuny kony en keek wei etaitai, kɔc e rot cuot Nhialic ne yen, ne piir piir en athɛɛr ke ye cool e lɔŋ ne biakden.

26

Bɛnydiit tueŋ e ka ke Nhialic bɛny cit ekene yen aa roŋ ke wook, bɛny ɣerpiɔu, ku cin piɔu kerac, ku cin piɔu acuɔl, raan ci poc pei e kɔc e kerac looi yiic, ku ci jat nhial abi tenhial woor;

27

ku acin te bi en kaŋ dhil aa lam e akoolnyiin kedhie, cit man ee kek kɔn lam ne kede karɛc ke kekgup, na ele, ke jɔki lam ne kede karɛc ke kɔc: aci kene looi raantok ku acin daŋ, ekool ci en rot gam.

28

Ku loŋ ee kɔc dɔm aye bany ke ka ke Nhialic kɔc cath ne kɔcdeguop; ku jam de guutguut, jam e bɔ e loŋ cok, e Wen e Nhialic dɔm aye bɛny, raan ci tɔ ye dikedik aɣet athɛɛr.

Dinka Bible 2009
Copyrighted: No info 2009