Bible Selection
New Testament
Dinka Bible 2009

1 Timothï 5

1

Raandiit nu e kɔc niim du ye nen alal, ye lɔŋ tei cit man e wuur; ye dhuok tɔ cit mithekɔckun;

2

ye dieer dit tɔ cit markun; ku tɔ dieer kor cit nyiirekɔckun ne ɣɛɛr ee yin piɔu ɣɛɛr ewic.

3

Ye diaar rieu dieer cin niim roorken ne yic.

4

Ku na de tiiŋ cin nɔm monyde ku de nɔm mithke ayi mith ke mithke, tɔ ke weete abik kɔc ke dhienden kɔn rieu, ago kɔc e dhieth keek cuoot: kene ee kepiɛth, ee ken ee Nhialic tɔ mit piɔu.

5

Ku tiiŋ cin nɔm monyde, ku ye thuoom egɔk, aŋɔthde ee cath ke Nhialic, ago cool e pal Nhialic ku lɛŋ wɛɛrwakɔu ku akol.

6

Ku tiiŋ e kuɛth e yanyde kɔɔr tei, na ciɛk piir ka ci thou.

7

Jɔ kɔc aa lɛk ekake, agoki aa tɔu ke cin gaak gɛkeke.

8

Ku na de raan reec diɛɛr ne kede kɔcken, ka ye raan rac, ku na reec diɛɛr ne kede dhiende guop, ka ye raan rac alal, aci gam rɛɛc etaiwei, aŋuɛɛn e raan ken kɔn gam.

9

Tiiŋ cin nɔm moc du rinke tɔ gaar e kede miɔc te ken en run kathierdhetem thol, ku abi aa tiiŋ e thiɛɛk mony tok.

10

Abi dhil aa tiiŋ ci leec ne biak de luɔidɛn piɛth; tiiŋ ci mithke ŋiec muk apiɛth, ku ye kamaan ŋiec luooi ɣɔn, ku ye kɔc ɣerpiɛth waak cok, ku ye kɔc cii ketuc dhal kony, ku ye cok e kuɛny en luɔi piɛthic ebɛn.

11

Ku dieer kor cin niim roorken ye ke nyɔŋ: miak, te ci kek ater gɔl ne Kritho, ka bik thieek kɔɔr;

12

adeki yieth gaak, luɔi ci kek gamdɛn tueŋ cuat wei.

13

Ku ayek ro wɛɛt aŋɛɛreguop, ku jɔki aa riau lek dhiene ku lek dhiene; ku aciki gup e ŋɛɛr tei, ayek kɔc e guak e keliep, kɔc e ro gap e luɔi de kɔc kɔk yiic, agoki ka cii piɛth aa lueel.

14

Yen a dɛ yɛn piɔu luɔi bi dieer kor thiaak, ku dhiethki mithken, ku ceŋki dhienken apiɛth, ku ciki raan de ater e tɔ yok ke bi en lat:

15

ade dieer kɔk ci ro guɔ yal te nu Catan.

16

Na de raan ci gam, nɔn ee yen moc ku nɔn ee yen tik, raan de dieer cin niim roor, e kony keek, ke kanithɔ cii bi duɔɔny; luɔi bi en diaar kony dieer cin niim roorken ku yek thum egɔk.

17

Roordit nu e kɔc niim roor e kɔc tiit apiɛth, tɔ ke de naamden, bike rieu e rieeu dit, ku kɔc ee luui alal e jam ku weet, kek abi dɛ rieeu ditt alal.

18

Luɔi ci kecigɔɔr e lueel, yan, Du awalɔ e taau e miɔɔr thok miɔɔr e rap kɔɔm. Ku lueel aya, yan, Raan e luui ee roŋ ke ariopde.

19

Du goony e gam goony cii monydiit nu e kɔc niim gaany, e caatɔ kaarou niim ayi diak, yen a dueer yin en gam tei.

20

Kɔc e kerac looi, ye ke jɔɔny e kɔc niim kedhie, ke kɔc kɔk e ke bi riɔɔc aya.

21

Yin yɔɔk e Nhialic nɔm, ku Bɛnydan Yecu Kritho nɔm, ku tuucnhial niim tuuc ci lɔc, yan, Ye kake dot apiɛth, ku du ŋɛk e nhiaar ku man ŋɛk, ku du kedaŋ e looi ke yi kuany kɔc yiic.

22

Du yicin e dap thany e raan nɔm, ku du ye mɛt e karɛc ke kɔc kɔk yiic: ye ro muk ke yi lɔ piɔu wai.

23

Du e bɛ dek e piu tei, ye dek e wany thiinakaŋ ne biak de yac, ku ne biak de tɔɔk e cool e tooke yi.

24

Karɛc e looiye kɔc kɔk ayek tic e kɔc niim, ayek keek wat te nu kool e guieereloŋ; ku karɛc ke kɔc kɔk ayek ke kuany cok.

25

Yen acit luɔi piɛth aya, luɔi ke kɔc kɔk ayek tic e kɔc niim, ku luɔi cie tic aya aciki dueer thiaan.

Dinka Bible 2009
Copyrighted: No info 2009