Bible Selection
New Testament
Dinka Bible 2009

Galatia 5

1

Cath bi wok aa cath e kede yenhda, en aa lony Kritho wook; yen kaac wek thin aril, ku duoki weyieth be tɔ rek, abak aa liim.

2

Wɔiki da, wek lɛk, yɛn Paulo, yan, Te bi we cueel, ke Kritho acin piathdɛn bi nu tede week.

3

Yeka, yɛn ee caatɔ lek raan e ro tɔ cuel ebɛn, yan, luɔi bi en loŋ aa looi ebɛn anu e yeyeth.

4

Kritho aci tɔ cin naamde tede week, wek kɔc kɔɔr luɔi bi we tɔ piɛthpiɔth ne loŋ, week wedhie; wek ci loony wei e dhueeŋdepiɔu yic.

5

Ku wook, aŋɔth e piathepiɔu wen bɔ ne gam en a yok tiit ne Weidit.

6

Ku ne Kritho Yecuyic cuɛl acin naamde ayi luɔi kene raan cueel; ee gam lui ne nhieer en ade nɔm.

7

Wek aake ye riŋ apiɛth; eeŋa e we pɛn piŋ piɛŋ wek yic?

8

Weŋ ci we weŋe acii bɔ tede raan e cɔl week.

9

Luɔu thiinakaŋ ee amiɛɛn dit tɔ piɔɔr ebɛn.

10

Yɛn ŋath Bɛnydit ne kedun ke cin loŋ daŋ bak dɔm: ku raan e we tɔ diɛɛr e wel abi kede yok e yenhde, acakaa yen e ye raan yindi.

11

Ku yɛn, mithekɔckuɔ, te ŋuɔɔt ɛn ke ya guiir jam de cuɛl, ke yeŋo ŋuɔɔt ɛn ke ya yɔŋ kɔc? yen adi ci nyaai, yen kɔth ee kɔc kɔth e tim ci riiu nɔm.

12

Yɛn dueer piɔu miɛt te ci kɔc e we tɔ diɛɛr e wel rot tɛɛm wei.

13

Ee cath ba wek aa cath e kede yenhdun en aa cɔɔle week, wek mithekɔckuɔ, ku cath aa wek cath e kede yenhdun duoki ye kuoc dɔm, taki ye ke de luɔi de guop, ku yak rot luooi cit man e him, ne nhieer aa wek rot nhiaar.

14

Loŋ ebɛn aye tiiŋic e jam tok, jam e lueel aleyɔɔ, yan, Yin bi raan rɛɛr ke yin aa nhiaar cit man nhiɛɛr yin rot.

15

Ku te ya wek rot kaac, ku yak rot cam, tiɛɛtki rot ke we cii ro bi thol wapac.

16

Ku aluɛɛl aleyɔɔ, yan, Cathki ne Wcidit yiic, ke we cii ka kɔɔr guop bi aa looi.

17

Guop ee tɔŋ cam keke Wei, ku ye Wei tɔŋ cam ne guop; ku kake ayek gɔm kapac; ku wek cii ka kaarki e wepiɔth dueer aa looi.

18

Ku te ye we thel e Wei, ke we cie tɔu e loŋic.

19

Ku luɔi de guop aye tic egɔk, kek ki; kɔɔr e diaar, luɔi col, dhoom,

20

lam de yieth, athuɛɛth, man mɛɛne kɔc rot, ateer, tiɛɛl, agooth, ateer ke dit, teŋ ee kɔc keyiic tek, dom de weet rac,

21

wui de kalei, naŋ de kɔc, win ee kɔc wit e mɔu, thueec deyin kerac, ku ka kɔk cit e kake; ka ke guop ka: ku akan lɛk week enɔɔne ne kede kake, acit man can e kɔn lɛk week ɣɔn ne keden, yan, Kɔc e ka cit e kake looi, aciki ciɛɛŋ de Nhialic bi lɔɔk lak.

22

Ku ka ci luɔk e Weidit, kek aye nhieer, miɛtepiɔu, mat, guom de kajuec, ŋiec reer emaath, dhueeŋ, don e kaŋ,

23

kuur e raan ro tɔ koor, dom de rot: acin loŋ de ater ne ka cit e kake.

24

Ku kɔc wen e ya kɔc ke Kritho acik guop piaat e tim ci riiu nɔm kɔu keke kak ee guop kɔɔr etok, ayi ŋɔɔŋ e ye dɔm.

25

Te piir wok e Wei yiic, ke wo ye cath e Wei yiic ayadaŋ.

26

Duku lɛc ɣɔric e kɔɔr, duku rot e jut, duku yiic e dɛ tiɛɛl e rot.

Dinka Bible 2009
Copyrighted: No info 2009