New Testament
Dinka Bible 2009
← 2

2 Korinth 3

4 →
1

Cuk bɛ gɔl e lɛc leec wok rot? Ku kɔɔrku awareek bi wo leec, cit man e kɔc kɔk, awareek ci gaar week, ayi ka bak gɔɔr ku yine ke wook?

2

Wek aye awarekda awarek ci gɔɔr e wopiɔth, ku ci ŋic e raan ebɛn ku yek kueen;

3

we ye tic nɔn aa wek awarek de Kritho, awarek ci looi ne wook, ku kene gɔɔr e miok e gaar, ee Wei ke Nhialic piir kek e gɛɛre ye; ku acie pɛɛm e kur kek e gaar kɔɔth, ee pɛɛm cɔl piɔth ke kɔc.

4

Ku aŋɔth yinya en aŋɛɛth wok Nhialic ne Kritho:

5

ku wo wapac acin ke dueerku lueel e ye, yan, e bɔ ne wook; leu ee wok kaŋ leu abɔ tede Nhialic;

6

Raan ci wo tɔ leu kaŋ, buk aa kɔc ee ka ke loŋ ci piac mac ŋiec guiir; ku guieerda acie kede wel ci gɔɔr tei, ee kede wei: wel ci gɔɔr tei ayek kɔc nɔk, ku wei kek aye kɔc tɔ piir.

7

Ku na guieer e loŋ de thuɔɔu, en aye loŋ ɣɔn ci gaar e kur kɔɔth, te ci e yekic dhueeŋ, ago mith ke Yithrael dhal e wni woi kek Mothe nyin, ne baŋ de dhueeŋ e yennyin; ku dhueeŋe ee ke kɔɔr liu:

8

na guieer e wei eeŋo cii en guieere bi woor e dhueeŋ?

9

Ku na guieer e jany bi kɔc jɔɔny ten ee yen dhueeŋ, ke guieer e piathepiɔu ee guieere woor e dhueeŋ alaldiite.

10

Ke ci gam dhueeŋ ɣɔn acin dhueeŋ be cath keke yen enɔɔne, ne biak de cooke, yan, a wɛɛr dhueeŋ war kerieec.

11

Ku na ke bi nyaai, te ciɛth en keke dhueeŋ, ke ke bi doŋ anande acath keke dhueeŋ war dhueeŋe alaldiite.

12

Yen ka, nɔn ciɛth wok e aŋɔth yinya, wok ee jam ke wo ril nyiin alal,

13

ku wo cii cit Mothe, ɣɔn e yen enyin kum e lupɔ, ke mith ke Yithrael ke ke cii thok e dhueeŋe dueer woi, dhueeŋ kɔɔr luɔi bi en jal:

14

acik niim riɛl: ku aɣet ci ekoole lupɔ mane guop e doŋ akene nyaai, te ye awarek kueenic awarek de loŋ ci mac thɛɛr; ku lupɔye aye nyaai ne Krithoyic.

15

Ku aɣet ci ekoole, te ye loŋ de Mothe kueenic, ke lupɔ ke ŋoot ke rɛɛr e kepiɔth.

16

Ku kool bi kek kepiɔth wɛl Bɛnydit tei, ka bi nyaai.

17

Ku Bɛnydit en aye Weidit: ku te nu Weidiit ke Bɛnydit, en ee te nu luny bi kɔc lony.

18

Ku wok wodhie, wok ee dhueeŋ de Bɛnydit woi cit man e wo kaŋ woi e mɛndheric, ke cin lupɔ kum wonyiin, agoku rot aa puk buk aa ciet taudɛn mane guop, ku yok dhueeŋ yok dhueeŋ e cool e ŋuak rot, ku ye Bɛnydit en a bii en, yen aye Weidit.

Dinka Bible 2009
Copyrighted: No info 2009