A A A A A
Dinka Bible 2009

Matheo 28

1

  Na wen, aci akool e thabath guɔ thok, te kɔɔre piny ru ekool tueŋ wen aa kool dherou, ke Mari Magdalene bɔ keke Mari daŋ, bik raŋ bɛn tiŋ,

2

  Na wen, ke piny nieŋ rot aret; ku bɔ tuny nhial e Bɛnydit piny paannhial, bi ku lɔɔr kuur wei e raŋ thok, ku jɔ reer e yenɔm.

3

  Acit nyin wil e deŋ, ku lupɔde aɣer ewic cit alath;

4

  ago kɔc e tiit agoke lath gup ne riɔɔc wen ci kek riɔɔc e yen, abik ciet kɔc ci thou.

5

  Go tunynhial bɛɛr, yook diaar, yan, Duoki riɔc; aŋiɛc nɔn kaar wek Yecu, raan waan ci piaat e tim ci riiu nɔm kɔu.

6

  Aliu etene; e ro jɔt cit man waan ci en e lueel. Baki, tieŋki te waan tɔɔce Bɛnydit thin.

7

  Ku jaki dap lɔ, lɛkki kɔckɛn e piooce nɔn ci en ro jɔt e kɔc ci thou yiic; ku tieŋki, akɔn lɔ tueŋ e week Galili; abak tiŋ etɛɛn; yeka, aca lɛk week.

8

  Goki dap jal e raŋ nɔm, ariɔcki tei, ku amitki piɔth ayadaŋ, goki kat lek jam lɛk kɔckɛn e piooce.

9

  Na wen, aciɛthki kueer, ke ke lɔ kɔckɛn e piooce lɛk jam, ke Yecu ram ke keek, go lueel, yan, Thieithieei week! Goki bɛn ku dɔmki cok, lamki.

10

  Go Yecu ke yɔɔk, yan, Duoki riɔc; lak lɛkki mithekɔckuɔ, yan, bik lɔ Galili, tɛɛn en abi kek a tiŋ.

11

  Na wen, aleki, ke kɔc kɔk e kɔc e tiit ke ke bɔ panydit, bik ku nyuthki banydit ke ka ke Nhialic ka ci looi kedhie.

12

  Na wen, acik gueer ne roordit etok, ke ke mat loŋ, goki alathkeer gam weu juec,

13

  ku luelki, yan, Jaki lueel, yan, Kɔckɛn e piooce acik bɛn wakɔu, bik ku kualki guopde, ke wo nin.

14

  Ku na ci mudhiir kene piŋ, abuk weŋ, agoku week tɔ cin diɛɛr ba wek diɛɛr.

15

  Goki weu noom, ku loiki ke cit man ci ke wɛɛt; ku jame aci thiei e Judai yiic, ku tɔu aɣet ci ekoole.

16

  Na wen, ke kɔcpiooce kathieer ku tok ke ke jel lek Galili, lek te nu kuurdiit ci Yecu kɔn lɛk keek.

17

  Na wen, acik e tiŋ, ke lamki; ku ŋit kɔc kɔk piɔth.

18

  Go Yecu bɛn, bi ku yook keek, yan, Riɛl ebɛn aci gam ɛn paannhial ayi piny nɔm.

19

  Yen la wek, lak juoor aa wɛɛt kedhie, abik aa kɔcpiooce, ku baptithki keek ne rin ke Waada, ku Wende, ku Weidit Ɣer;

20

  yak ke wɛɛt, bik kaŋ aa dot kedhie ka ca thɔn week; ku ya ki, yɛn ee cool e tɔu wo week e akoolyniin kedhie, aɣet thok bi piny thok. Amen.

Dinka Bible 2009
Copyrighted: No info 2009