A A A A A
Dinka Bible 2009

Matheo 2

1

  Na wen, aci Yecu guɔ dhieeth e Bethlekem de Judaya e akool ke Kerod malik, ke roor pelniim ke ke jɔ bɛn ten ee akɔl thok bɛn, abiki Jeruthalem,

2

  bik ku thiecki, yan, Nu nou en e mɛnh wen ci dhieeth, an, ee malik de Judai? Wok e cieerde tiŋ ten ee akɔl thok bɛn, ku wok e bɔ buk bɛn lam.

3

  Na wen, aci malik Kerod ekene piŋ, go piɔu diɛɛr, ku diɛɛr Jeruthalem ebɛn ne yen etok.

4

  Na wen, aci banydit ke ka ke Nhialic tɔ kut keniim kedhie keke kɔc e loŋ gɔɔr ne kɔc yiic, ke ke thieec e te bi Kritho dhieeth thin.

5

  Agoki yɔɔk, yan, E Bethlekem de Judaya; yen aci nebi gɔɔr ɣɔn ale, yan,

6

  Ku yin, Bethlekem, yin wun nu piny de Juda, Yin cie mɛnh koor e bany ke Juda yiic; Bɛnydit abi bɛn bei ne yiyic, Bɛny bi kɔckien e Yithrael aa tiit.

7

  Go Kerod roor pelniim cɔɔl ke kuc kɔc, ku jɔ ke cok e thieec en keek e akool e tule cieer.

8

  Go ke tuɔɔc Bethlekem, lueel, yan, Lak cok e luɔp wek mɛnhthiine; ku te ca wek e yok, ke we tɔ ya yine thok, ke yɛn dueer bɛn ba bɛn lam ayadaŋ.

9

  Na wen, acik kede malik piŋ, ke ke jel, ku jɔke wat e cieer waan cik tiŋ ten ee akɔl thok bɛn, be ke wat tueŋ, a le yen kɔɔc e ɣot nɔm nhial te nu meth thin.

10

  Te ci kek cieer tiŋ, ke ke jɔ piɔth miɛt aret diite.

11

  Na wen, acik bɛn ɣot, ke ke tiŋ mɛnhthiine keke Mari man; goki rot cuat piny, ku lamki; ku te ci kek weuken liep niim, ke miɔcki e kaŋ, adhaap ayi wɛɛl ee nyop ago tol ŋireŋir, ayi wɛɛl daŋ cɔl mer.

12

  Na wen, acike wɛɛt e Nhialic, an, ciki keniim be dhuony te nu Kerod, ke ke jɔ jal lek paanden tekki e kueer daŋ.

13

  Na wen, acik jal, di, ke tunynhial e Bɛnydit tul tede Jothep ke e nyuoth, lueel, yan, Jɔt rot, nom mɛnhthiine keke man, kɔt lɔ paan e Rip, ku tɔuwe etɛɛn aɣet te ban yi yien thok; Kerod abi mɛnhthiine kɔɔr luɔi bi en e nɔk.

14

  Go ro jɔt, ku jɔt mɛnhthiine keke man ɣɔnakɔu, jel le Rip;

15

  ku jɔ tɔu etɛɛn a thouwe Kerod; luɔi bi jam aa yic jam ɣɔn cii Bɛnydit lueel ne thoŋ de nebi, yan, Rip yen acan wendi cɔɔl thin.

16

  Na wen, aci Kerod e tiŋ nɔn ci e geet e roor pelniim, go gɔth e agonh rac, go kɔc tooc, ku tɔ mithwat nu Bethlekem nak kedhie, ayi mith nu bɛi ruup kedhie, cak ne mith ci runken aa rou ayi mith lɔ e kecok, cit man ci en e cok e lop en en tede roor pelniim.

17

  Ago kene guɔ aa yic ke ci lueel e nebi Jeremia, yan,

18

  Rol aye piŋ e Rama, Akieeu ku dhieeu ku dhuoor dit, Racel ee mithke dhieu, Ku reec luŋ luke ye, luɔi liiu kek.

19

  Na wen, aci Kerod guɔ thou, ke tunynhial e Bɛnydit tul te Jothep ke e nyuoth e Rip,

20

  ku yook, yan, Jɔt rot, jɔt mɛnhthiine keke man, lɔ paan e Yithrael; kɔc waan kɔɔr naŋ nɛk kek mɛnhthiine acik guɔ thou.

21

  Go ro jɔt, ku jɔt mɛnhthiine keke man, ku bik paan e Yithrael.

22

  Na wen, aci piŋ nɔn ceŋ Arkeleo piny e Judaya e nyin e wun Kerodic, ke riɔc e lɔ etɛɛn; ku acii Nhialic wɛɛt tei ke e nyuoth, go enɔm bɛ pɔk piny biak de Galili,

23

  bi ku tɔu panydiit cɔl Nadhareth; luɔi bi jam aa yic jam ci lueel e nebii, yan, Abi cɔl raan e Nadhareth.

Dinka Bible 2009
Copyrighted: No info 2009