Bibelvalg
Gamle Testamentet
Nyt testamente
Dansk Bibel 1931

Salmernes 75

1

(Til Sangmesteren. Al-tasjhet. En Salme af Asaf. En sang.) Vi takker dig, Gud, vi takker dig; de, der påkalder dit Navn, fortæller dine Undere.

2

"Selv om jeg udsætter Sagen, dømmer jeg dog med Retfærd;

3

vakler end Jorden og alle, som bor derpå, har jeg dog grundfæstet dens Støtter." - Sela.

4

Til Dårerne siger jeg: "Vær ej Dårer!" og til de gudløse: "Løft ej Hornet,

5

løft ikke eders Horn mod Himlen, tal ikke med knejsende Nakke!"

6

Thi hverken fra Øst eller Vest kommer Hjælp, ej heller fra Ørk eller Bjerge.

7

Nej, den, som dømmer, er Gud, han nedbøjer en, ophøjer en anden.

8

Thi i HERRENs Hånd er et Bæger med skummende, krydet Vin. han skænker i for een efter een, selv Bærmen drikker de ud; alle Jordens gudløse drikker.

9

Men jeg skal juble evindelig, lovsynge Jakobs Gud;

10

alle de gudløses Horn stødes af, de retfærdiges Horn skal knejse!

Danish Bible 1931
Public Domain: 1931