Bibelvalg
Gamle Testamentet
Nyt testamente
Dansk Bibel 1931

1 Krønikebog 25

1

Derpå udskilte David og Hærførerne til Tjenesten Asafs, Hemans og Jedutuns Sønner, som i profetisk Henrykkelse spillede på Citre, Harper og Cymbler; og Tallet på de Mænd, der havde med denne Tjeneste at gøre, var:

2

Af Asafs Sønner: Zakkur, Josef, Netanja og Asar'ela, Asafs Sønner under Ledelse af Asaf, der spillede i profetisk Henrykkelse under Kongens Ledelse.

3

Af Jedutun: Jedutuns Sønner Gedalja, Jizri, Jesja'ja, Sjim'i, Hasjabja og Mattitja, seks, under Ledelse af deres Fader Jedutun, der i profetisk Henrykkelse spillede på Citer, når HERREN blev lovet og priset.

4

Af Heman: Hemans Sønner Bukkija, Mattanja, Uzziel, Sjubael, Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Ezer, Josjbekasja, Malloti, Hotir og Mahaziot.

5

Alle disse var Sønner af Heman, Kongens Seer i Guds Ord; for at løfte hans Horn gav Gud Heman fjorten Sønner og tre Døtre.

6

Alle disse spillede under deres Faders Ledelse ved Sangen i HERRENs Hus på Cymbler, Harper og Citre for således at gøre Tjeneste i Guds Hus under Ledelse af Kongen, Asaf, Jedutun og Heman.

7

Deres Tal, sammenregnet med deres Brødre, der var oplært til at synge HERRENs Sange, var 288, kyndige Folk til Hobe.

8

De kastede Lod om Ordningen af Tjenesten med lige Kår både for små og for store, Mestre og Lærlinge.

9

Det første Lod traf Josef, ham selv med hans Brødre og Sønner, tolv; det andet Gedalja, ham selv med hans Brødre og Sønner, tolv;

10

det tredje Zakkur, hans Sønner og Brødre, tolv;

11

det fjerde Jizri, hans Sønner og Brødre, tolv;

12

det femte Netanja, hans Sønner og Brødre, tolv;

13

det sjette Bukkija, hans Sønner og Brødre, tolv;

14

det syvende Jesar'ela, hans Sønner og Brødre, tolv;

15

det ottende Jesjaja, hans Sønner og Brødre, tolv;

16

det niende Mattanja, hans Sønner og Brødre, tolv;

17

det tiende Sjim'i, hans Sønner og Brødre, tolv;

18

det ellevte Uzziel, hans Sønner og Brødre, tolv;

19

det tolvte Hasjabja, hans Sønner og Brødre, tolv;

20

det trettende Sjubael, hans Sønner og Brødre, tolv;

21

det fjortende Mattitja, hans Sønner og Brødre, tolv;

22

det femtende Jeremot, hans Sønner og Brødre, tolv;

23

det sekstende Hananja, hans Sønner og Brødre, tolv;

24

det syttende Josjbekasja, hans Sønner og Brødre, tolv;

25

det attende Hanani, hans Sønner og Brødre, tolv;

26

det nittende Malloti, hans Sønner og Brødre, tolv;

27

det tyvende Eliata, hans Sønner og Brødre, tolv;

28

det een og tyvende Hotir, hans Sønner og Brødre, tolv;

29

det to og tyvende Giddalti, hans Sønner og Brødre, tolv;

30

det tre og tyvende Mahaziot, hans Sønner og Brødre, tolv;

31

det fire og tyvende Romamti-Ezer, hans Sønner og Brødre, tolv.

Danish Bible 1931
Public Domain: 1931