Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Kralichka 1613

Žalmy 67

1

Přednějšímu z kantorů na neginot, žalm k zpívání.

2

Bože, smiluj se nad námi, a požehnej nám, zasvěť oblíčej svůj nad námi, Sélah,

3

Tak aby poznali na zemi cestu tvou, mezi všemi národy spasení tvé.

4

I budou tě oslavovati národové, ó Bože, oslavovati tě budou všickni lidé.

5

Veseliti se a prozpěvovati budou národové; nebo ty souditi budeš lidi v pravosti, a národy spravovati budeš na zemi. Sélah.

6

I budou tě oslavovati národové, ó Bože, oslavovati tě budou všickni lidé.

7

Země také vydá úrodu svou. Požehnání svého uděliž nám Bůh, Bůh náš; [ (Psalms 67:8) Požehnej nás Bůh, a bojtež se jeho všecky končiny země. ]

Czech Kralichka Bible 1613
Public Domain: Kralichka 1613