Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Kralichka 1613

Žalmy 29

1

Žalm Davidův. Vzdejte Hospodinu, velikomocní, vzdejte Hospodinu čest a sílu.

2

Vzdejte Hospodinu slávu jména jeho, sklánějte se Hospodinu v ozdobě svatosti.

3

Hlas Hospodinův nad vodami, Bůh silný slávy hřímání vzbuzuje, Hospodin to činí nad vodami mnohými.

4

Hlas Hospodinův přichází s mocí, hlas Hospodinův s velebností.

5

Hlas Hospodinův láme cedry, rozrážíť Hospodin cedry Libánské.

6

A činí, aby skákali jako telata, Libán a Sirion, jako mladý jednorožec.

7

Hlas Hospodinův rozkřesává plamen ohně.

8

Hlas Hospodinův k bolesti přivodí poušť, k bolesti přivodí Hospodin poušť Kádes.

9

Hlas Hospodinův to činí, že laně plodu pozbývají, obnažuje i lesy, ale v chrámě svém všecku svou slávu vypravuje.

10

Hospodin nad potopou seděl, a budeť seděti Hospodin, jsa králem i na věky.

11

Hospodin silou lid svůj daří, Hospodin požehná lidu svému v pokoji.

Czech Kralichka Bible 1613
Public Domain: Kralichka 1613