Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Ekumenicky 1985

Kazatel 11

1

Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš.

2

Rozdej svůj díl mezi sedm, ba i osm, nevíš, co zlého se na zemi stane.

3

Jestliže mraky se naplní, spustí se na zemi déšť; jestliže strom padne k jihu či na sever, zůstane na místě, kam padl.

4

Kdo příliš dá na vítr, nebude sít, kdo hledí na mraky, nebude sklízet.

5

Jako nevíš, jaká je cesta větru, jak v životě těhotné vznikají kosti, tak neznáš dílo Boha, který to všechno koná.

6

Rozsévej své símě zrána, nedopřej svým rukám klidu do večera, neboť nevíš, zda se zdaří to či ono, či zda obojí je stejně dobré.

7

Sladké je světlo a vidět slunce je milé očím.

8

I když se člověk dožije mnoha let, ať se z nich raduje ze všech, ale na dny temnoty ať pamatuje, že jich bude mnoho. Cokoli přijde, je pomíjivost.

9

Raduj se, jinochu, ze svého mládí, užívej pohody ve svém jinošství a jdi si cestami svého srdce, za vidinou svých očí. Věz však, že tě za to všechno Bůh postaví před soud.

10

Hoře si ze srdce vykliď a drž si od těla zlo, vždyť mládí a úsvit jsou pomíjivé.

Czech Ekumenicky 1985 Bible
Ekumenicky © 2001 Česká Biblická Společnost