Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Ekumenicky 1985

Žalmy 29

1

Žalm Davidův. Přiznejte Hospodinu, synové Boží, přiznejte Hospodinu slávu a sílu.

2

Přiznejte Hospodinu slávu jeho jména, v nádheře svatyně klanějte se Hospodinu.

3

Hospodinův hlas burácí nad vodami, zahřímal Bůh slávy, Hospodin nad mocným vodstvem.

4

Hospodinův hlas je plný moci, Hospodinův hlas je plný důstojnosti.

5

Hospodinův hlas poráží cedry, Hospodin poráží cedry libanónské.

6

Nutí poskakovat Libanón jak býčka, Sirjón jako mládě jednorožce.

7

Hospodinův hlas křeše plameny ohně.

8

Hospodinův hlas nutí poušť svíjet se v křeči, Hospodin nutí svíjet se v křeči poušť Kádeš.

9

Hospodinův hlas nutí laně k porodu, sloupává z lesních stromů kůru a vše v jeho chrámu volá: "Sláva!"

10

Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin bude trůnit jako král navěky.

11

Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem.

Czech Ekumenicky 1985 Bible
Ekumenicky © 2001 Česká Biblická Společnost