Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Ekumenicky 1985
← 137

Žalmy 138

139 →
1

Davidův. Celým svým srdcem ti vzdávám chválu, přímo před bohy ti zpívám žalmy,

2

klaním se ti před tvým svatým chrámem, tvému jménu vzdávám chválu za tvé milosrdenství a za tvou věrnost; svou řeč jsi vyvýšil nad každé své jméno.

3

Odpověděl jsi mi v den, kdy jsem tě volal, dodal jsi mé duši sílu.

4

Hospodine, všichni králové země ti vzdají chválu, až uslyší, co jsi vyřkl.

5

Budou zpívat o Hospodinových cestách, neboť sláva Hospodinova je velká.

6

Hospodin je vyvýšený, ale hledí na poníženého, zdálky pozná domýšlivce.

7

I když jsem v soužení, ty mi zachováš život, vztáhneš ruku proti hněvu mých nepřátel a tvá pravice mě spasí.

8

Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj dílo vlastních rukou!

Czech Ekumenicky 1985 Bible
Ekumenicky © 2001 Česká Biblická Společnost