Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible Ekumenicky 1985

Žalmy 137

1

U řek babylónských, tam jsme sedávali s pláčem ve vzpomínkách na Sijón.

2

Své citary jsme v té zemi zavěsili na topoly,

3

když nás ti, kdo nás odvlekli, vybízeli tam ke zpěvu, trýznitelé k radovánkám: "Zazpívejte nám některý ze sijónských zpěvů!"

4

Jak bychom však mohli zpívat píseň Hospodinovu v té cizí zemi?

5

Jestli, Jeruzaléme, na tebe zapomenu, ať mi má pravice sloužit zapomene.

6

Ať mi jazyk přilne k patru, nebudu-li si tě připomínat, nebudu-li Jeruzalém považovat za svou svrchovanou radost.

7

Připomeň synům Edómu, Hospodine, den Jeruzaléma, jak volali: "Bořte! Bořte do základů!"

8

Záhubě propadlá babylónská dcero, blaze tomu, kdo ti odplatí za skutky spáchané na nás.

9

Blaze tomu, kdo tvá nemluvňata uchopí a roztříští o skálu.

Czech Ekumenicky 1985 Bible
Ekumenicky © 2001 Česká Biblická Společnost