Přísloví 9

1

Moudrost si vystavěla dům, sedm tesaných sloupů vztyčila.

2

Dobytče porazila, víno nalila, už také prostřela svůj stůl.

3

Děvečky vyslala a volá na městských výšinách:

4

"Kdo je zmatený, ať přijde ke mně!" Ty, kterým chybí rozum, vyzývá:

5

"Pojďte a jezte na mých hodech, popijte víno, jež jsem nalila.

6

Opusťte hloupost a konečně žijte, cestou rozumnosti se vydejte!"

7

Kdo poučuje drzouna, říká si o urážku, kdo kárá darebáka, přijde k úrazu.

8

Nekárej drzouna - jen by tě nenáviděl; pokárej moudrého - bude tě milovat.

9

Poděl se s moudrým a ještě zmoudří, pouč spravedlivého a bude znalejší.

10

Klíčem k moudrosti je úcta k Hospodinu, v poznání Svatého je rozumnost.

11

Takto se tvé dny rozmnoží, léta života ti přibudou.

12

Jsi-li moudrý, moudrost vyplatí se ti, jsi-li drzoun, sám na to doplatíš.

13

Paní Tupost dělá veliký povyk, je hloupost sama, neví vůbec nic.

14

U dveří svého domu vysedává, na křesle na městských výšinách.

15

Pokřikuje na ty, kdo po cestě jdou, kdo po svých stezkách přímě kráčejí:

16

"Kdo je zmatený, ať přijde ke mně!" Všechny nerozumné vyzývá:

17

"Kradená voda je tak sladká, zakázaný pokrm tolik příjemný!"

18

Netuší hňup, že podsvětí jej čeká: v pekelné jámě jsou ti, jež pozvala!