Žalmy 93

1

Hospodin kraluje, oblék se v majestát, oblék se Hospodin, silou se přepásal! Pevně je postaven svět, aby se neotřásl,

2

tvůj trůn byl založen dříve než čas - od věčnosti jsi ty sám!

3

Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky svůj hlas, zvedají řeky vlnobití svá!

4

Nad hřmění proudů mohutných, nad moře mocné bouření mnohem mocnější je Hospodin!

5

Zcela spolehlivá jsou tvá svědectví, tvému domu svatost náleží, Hospodine, navždycky!