Žalmy 82

1

Žalm Asafův. Ve shromáždění mocných stanul Bůh, uprostřed "bohů" soud vynesl:

2

"Jak dlouho budete soudit převráceně, jak dlouho budete na straně ničemů? séla

3

Chudých a sirotků se zastávejte, nuzným a ubohým právo zjednejte!

4

Chudého ubožáka vysvobozujte, dejte mu uniknout z ruky ničemů!

5

Oni však nechápou, vůbec nerozumí, v temnotách stále tápají, bortí se všechny zemské základy!

6

Ano, řekl jsem: Vy jste bohové, všichni jste Nejvyššího synové.

7

Jakožto lidé ale zemřete, tak jako každý vůdce padnete!"

8

Povstaň už, Bože, abys soudil zemi - vždyť tobě patří všechny národy!