Žalmy 67

1

Zpívaný žalm pro předního zpěváka. Na strunné nástroje.

2

Smiluj se nad námi, Bože, požehnej nám, rozjasni nad námi svoji tvář! séla

3

Ať je tvá cesta na zemi známa, mezi všemi lidmi spása tvá!

4

Ať tě národy, Bože, slaví, ať tě oslavují všechny národy!

5

Ať všechny národy zpívají štěstím, že soudíš lidi poctivě, národy světa že spravuješ! séla

6

Ať tě národy, Bože, slaví, ať tě oslavují všechny národy!

7

Úrodu svou kéž nám země dává - Bůh, náš Bůh, kéž nám požehná! Bůh kéž nám požehná, kéž ho ctí každý světa kraj!