Žalmy 62

1

Pro předního zpěváka Jedutuna. Žalm Davidův.

2

Jen v Bohu má duše odpočívá, od něj přichází má záchrana.

3

Jen on je má skála, moje spása, nepadnu nikdy, on je můj pevný hrad!

4

Jak dlouho budete v útoku pokračovat? To chcete všichni srazit člověka, který je sám jak zídka nahnutá, jak plot, který se rozpadá?

5

Jen na to myslí, jak by ho strhli, jak by ho zbavili jeho cti. Lež mají rádi, ústy dobrořečí, v srdci však srší kletbami!séla

6

Jen v Bohu, duše má, odpočívej, od něj přichází moje naděje.

7

Jen on je má skála, moje spása, nepadnu, on je můj pevný hrad!

8

V Bohu je má spása, moje sláva; má pevná skála, v Bohu je skrýše má.

9

V každý čas na něj, lidé, spoléhejte, před Bohem, naší skrýší, své srdce vylijte! séla

10

Jen pouhé nic jsou přece smrtelníci, lidští tvorové jsou jako přeludy: Budou-li spolu na váhu položeni, lehčí se ukážou než pouhé nic!

11

Nespoléhejte na bezpráví, nedoufejte marně v krádeže, a kdyby vzrůstalo vaše jmění, v srdci mu místo nedejte!

12

Jednou Bůh mluvil, dvakrát jsem to slyšel, že Bohu síla náleží. Tobě náleží také láska, Pane, ty přece každému jeho skutky odplatíš!