Žalmy 61

1

Pro předního zpěváka, na strunný nástroj. Žalm Davidův.

2

Moje volání slyš, Bože, mojí modlitbě naslouchej!

3

Od konce světa volám tě, srdce mám sevřené: Ke skále, která mě převyšuje, prosím doveď mě!

4

Býval jsi přece mým útočištěm, baštou před tváří nepřátel.

5

V tvém stanu chtěl bych bydlet stále, ve skrytu tvých křídel schovat se! séla

6

Mé sliby, Bože, jistě slyšel jsi, ctitelům tvého jména dal jsi dědictví.

7

Ke dnům krále přidej další dny, jeho léta ať věky trvají!

8

Před Boží tváří ať trůní navždycky, dej, ať ho provází láska s věrností! Tvému jménu chci zpívat navěky, své sliby plnit po všechny dny.