Žalmy 58

1

Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův.

2

Opravdu, mocní, právem rozhodujete, soudíte lidi podle rovnosti?

3

Vždyť máte hanebností plné srdce, po celé zemi šíříte násilí!

4

Už odmalička se bídáci odcizili, od narození bloudí, kdo mluví lež.

5

Jako zlí hadi jsou jedu plní, jak hluchá zmije mají uši zacpané,

6

slova zaklínačů aby neslyšeli, hlas kouzelníků aby k nim nedoleh.

7

V ústech jim, Hospodine, rozbij zuby, tesáky těch lvů, Bože, vylámej!

8

Ať se rozplynou, ať zmizí jako vody, šípy, jež vystřelili, ať ztratí se!

9

Ať jsou jak slimák, co ve slizu se plazí, jak potracený plod, jenž slunce neviděl!

10

Než z jejich trní vzroste husté křoví, zaživa je smete prudká vichřice.

11

Poctivý pak se šťastně dočká pomsty, v krvi bídáka si nohy umyje. A lidé řeknou: "Tak tedy poctiví dojdou odměny, tak tedy Bůh vskutku soudí zem!"