Žalmy 43

1

Zjednej mi právo, Bože, buď mým obhájcem před bezbožným národem, zachraň mě před lstivým a podlým člověkem!

2

Jsi přece Bůh mé posily - Proč jsi mě zapudil? Proč kvůli nepřátelským útokům mám stále chodit ve smutku?

3

Sešli své světlo a věrnost svou - ty mě povedou, budou mě provázet k hoře tvé svatosti, kde bydlíš ty.

4

Tehdy přistoupím k Božímu oltáři, k Bohu, svému štěstí a radosti, chválit tě budu na citeře, Bože, můj Bože!

5

Proč jsi sklíčená, duše má, proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha - ještě mu budu děkovat; on je můj Bůh, má záchrana!