Žalmy 29

1

Žalm Davidův. Vzdejte Hospodinu, synové Boží, vzdejte Hospodinu slávu a moc.

2

Vzdejte Hospodinu slávu, jež mu náleží, klaňte se Hospodinu v kráse svatosti!

3

Hlas Hospodinův se nese nad vodami, Bůh slávy sám hromem burácí - Hospodin nad vodními spoustami!

4

Hlas Hospodinův přichází v moci, hlas Hospodinův je nádherný!

5

Hlas Hospodinův láme cedry, libanonské cedry Hospodin poráží.

6

Jako telátko nechá skákat Libanon, Sirion skáče jak mládě buvolí!

7

Hlas Hospodinův srší ohněm,

8

hlas Hospodinův pouští otřásá - kádešskou pouští třese Hospodin!

9

Hlas Hospodinův vyvrací duby a obnažuje lesy, v jeho chrámě všichni "Sláva!" volají.

10

Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin bude jako král trůnit navěky.

11

Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin svému lidu žehná pokojem.