Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible 21 Century

Žalmy 29

1

Žalm Davidův. Vzdejte Hospodinu, synové Boží, vzdejte Hospodinu slávu a moc.

2

Vzdejte Hospodinu slávu, jež mu náleží, klaňte se Hospodinu v kráse svatosti!

3

Hlas Hospodinův se nese nad vodami, Bůh slávy sám hromem burácí - Hospodin nad vodními spoustami!

4

Hlas Hospodinův přichází v moci, hlas Hospodinův je nádherný!

5

Hlas Hospodinův láme cedry, libanonské cedry Hospodin poráží.

6

Jako telátko nechá skákat Libanon, Sirion skáče jak mládě buvolí!

7

Hlas Hospodinův srší ohněm,

8

hlas Hospodinův pouští otřásá - kádešskou pouští třese Hospodin!

9

Hlas Hospodinův vyvrací duby a obnažuje lesy, v jeho chrámě všichni "Sláva!" volají.

10

Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin bude jako král trůnit navěky.

11

Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin svému lidu žehná pokojem.

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic