Žalmy 16

1

Zlatý zpěv Davidův. Bože, ochraňuj mě, na tebe spoléhám.

2

Hospodinu říkám: Jsi můj Pán, jediné dobro, které mám!

3

Říkám o zbožných lidech na zemi: Jsou tak vznešení, mám je nejradši!

4

Kdo ale za cizími bohy spěchají, ti jen rozmnožují svá trápení! Nezúčastním se jejich krvavé úlitby, nevstoupí jejich jméno na mé rty!

5

Můj úděl, můj kalich je Hospodin - ty přece můj osud z ruky nepustíš!

6

Vyměřeny jsou mi blažené krajiny, dostalo se mi skvělé dědictví!

7

Hospodina, svého Rádce, velebím, i v noci mě učí mé svědomí.

8

Hospodina vidím před sebou napořád, je po mé pravici, nezakolísám.

9

Mé srdce je šťastné, můj jazyk zpívá, také mé tělo v bezpečí odpočívá.

10

Nenecháš v hrobě duši mou, nevydáš jámě svého věrného!

11

Stezku života jsi mi ukázal, ve tvé přítomnosti je plnost radosti, nekonečné blaho je po tvé pravici!