Žalmy 15

1

Žalm Davidův. Kdo, Hospodine, ve tvém stanu bude? Kdo bydlet smí na tvé svaté hoře?

2

Kdo žije bezúhonně a jedná spravedlivě, kdo mluví pravdu ze srdce,

3

kdo jazykem svým nepomlouvá, neškodí bližnímu a neostouzí druha,

4

kdo pohrdá těmi, kdo zaslouží zavržení, ctitelů Hospodina však váží si, kdo nemění to, co odpřisáhl, i kdyby na to doplatil,

5

kdo nepůjčuje na úroky a proti nevinnému se nedá podplatit. Kdo takto jedná, nikdy nezakolísá.