Žalmy 124

1

Davidova poutní píseň. Kdyby s námi nebyl Hospodin - jen řekni, Izraeli:

2

Kdyby s námi nebyl Hospodin tenkrát, když nás lidé napadli,

3

tehdy by nás byli zaživa spolykali ve svém zuřivém běsnění.

4

Tehdy by nás byly vody odplavily, naše životy proud by pohltil.

5

Tehdy by nás byly pohltily vody v onom vzedmutí.

6

Požehnán buď Hospodin, že nás nevydal jejich tesákům napospas!

7

Jak ptáče unikli jsme z pasti ptáčníka, my jsme unikli, léčka selhala!

8

Naše pomoc je ve jménu Hospodin - nebe i zemi on sám učinil!