Žalmy 123

1

Poutní píseň. K tobě své oči obracím, k tobě, jenž trůníš v nebesích!

2

Jako služebníci k svým pánům vzhlížejí, jako služebnice vzhlíží ke své paní, tak my k Hospodinu, našemu Bohu, vzhlížíme: Kéž už se nad námi smiluje!

3

Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se, už jsme přesyceni posměchem!

4

Už jsme přesyceni nadmíru urážkami těch, kdo žijí v poklidu, a posměchem těch nadutců!