Žalmy 117

1

Chvalte Hospodina, všechny národy, pojďte ho všichni lidé velebit!

2

Jeho láska k nám je tak veliká, Hospodinova věrnost věky přetrvá! Haleluja!