Jób 25

1

Bildad Šuchský mu na to řekl:

2

"Bohu náleží vláda i úcta, on působí pokoj na svých výšinách.

3

Dá se snad jeho vojsko spočítat? Je někdo, nad kým jeho světlo nevstává?

4

Může snad člověk být v právu před Bohem? Může být čistý, kdo z ženy zrodil se?

5

Vždyť ani měsíc dost světla nedává, ani hvězdy nejsou ryzí před jeho očima.

6

Co potom pouhý lidský červ, smrtelník, jenž je larvě podoben?"