Izbor Biblije
Stari Zavjet
Novi Zavjet
Hrvatska Biblija 1941

Otkrivenje 2

1

Anđelu Crkve u Efezu napiši: "Ovo govori Onaj koji drži sedam zvijezda u desnici, Onaj koji stupa posred sedam zlatnih svijećnjaka:

2

Znam tvoja djela, tvoj trud i postojanost tvoju i da ne možeš podnijeti opakih. Iskušao si one koji se prave apostolima, a nisu, i otkrio si da su lažljivci.

3

Postojan si, podnio si za ime moje i nisi smalaksao.

4

Ali imam protiv tebe: prvu si ljubav svoju ostavio.

5

Spomeni se dakle odakle si pao, obrati se i čini prva djela. Inače dolazim k tebi i - uklonit ću tvoj svijećnjak s mjesta njegova ako se ne obratiš.

6

Ali ovo imaš: mrziš nikolaitska djela koja i ja mrzim."

7

"Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama! Pobjedniku ću dati jesti od stabla života koje je u raju Božjem."

8

I anđelu Crkve u Smirni napiši: "Ovo govori Prvi i Posljednji, Onaj koji bijaše mrtav i oživje:

9

Znam tvoju nevolju i siromaštvo - ali ti si bogat! - i pogrde od onih koji se nazivaju Židovima, a nisu, nego su sinagoga Sotonina.

10

Ne boj se onoga što ti je trpjeti! Evo, Sotona, će neke od vas baciti u tamnicu da budete iskušani. Bit ćete u nevolji deset dana. Budi vjeran do smrti i dat ću ti vijenac života."

11

"Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama! Pobjedniku neće nauditi druga smrt."

12

I anđelu Crkve u Pergamu napiši: "Ovo govori Onaj u koga je mač dvosjek, oštar:

13

Znam gdje prebivaš - ondje gdje je Sotonino prijestolje - a čvrsto se držiš moga imena te nisi zanijekao moje vjere ni u one dane kad je Antipa, moj svjedok, vjerni moj, ubijen kod vas - gdje Sotona prebiva.

14

Ali imam nešto malo protiv tebe: imaš ondje nekih što drže nauk Bileama što pouči Balaka da stupicu stavi sinovima Izraelovim te blaguju od mesa žrtvovana idolima i bludu se podadu.

15

Tako i ti imaš takvih koji drže nauk nikolaitski.

16

Obrati se dakle! Inače dolazim ubrzo k tebi da ratujem s njima mačem usta svojih."

17

"Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama! Pobjedniku ću dati mane sakrivene i bijel ću mu kamen dati, a na kamenu napisano ime novo koje nitko ne zna doli onaj koji ga prima."

18

I anđelu Crkve u Tijatiri napiši: "Ovo govori Sin Božji, Onaj u koga su oči kao plamen ognjeni, a noge mu nalik na mjed uglađenu:

19

Znam tvoja djela: tvoju ljubav, i vjeru, i služenje, i postojanost - i tvoja posljednja djela obilatija od prvašnjih.

20

Ali imam protiv tebe: puštaš ženu Jezabelu, koja se pravi proročicom, da uči i zavodi moje sluge te se bludu podaju i blaguju od mesa žrtvovana idolima.

21

Dadoh joj vremena za obraćenje, ali ona neće da se obrati od bludnosti svoje.

22

Evo, bacam je na postelju, a bludne drugare njene u veliku nevolju ako se ne odvrate od njezinih djela;

23

i djecu ću joj smrću pobiti. I znat će sve crkve: Ja sam Onaj koji istražuje bubrege i srca - i dat ću vam svakomu po djelima.

24

Vama pak velim - vama drugim u Tijatiri koji ne drže ovog nauka te ne upoznaše takozvanih dubina sotonskih: Ne stavljam na vas drugoga bremena

25

nego - što imate, čvrsto držite dok ne dođem."

26

"Pobjedniku, onomu što do kraja bude vršio moja djela, dat ću vlast nad narodima

27

i vladat će njima palicom gvozdenom, kao posuđe glineno satirati ih -

28

kao što i ja to primih od Oca svoga. I dat ću mu zvijezdu Danicu.

29

Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama!"

Croatian Bible 1941
Public Domain: No Info 1941