Izbor Biblije
Stari Zavjet
Novi Zavjet
Hrvatska Biblija 1941

1 Korinæanima 1

1

Pavao, po Božjoj volji pozvan za apostola Krista Isusa, i brat Sosten

2

Crkvi Božjoj u Korintu - posvećenima u Kristu Isusu, pozvanicima, svetima, sa svima što na bilo kojemu mjestu prizivlju ime Isusa Krista, Gospodina našega, njihova i našega.

3

Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!

4

Zahvaljujem Bogu svojemu svagda za vas zbog milosti Božje koja vam je dana u Kristu Isusu:

5

u njemu se obogatiste u svemu - u svakoj riječi i svakom spoznanju.

6

Kako li se svjedočanstvo o Kristu utvrdilo u vama

7

te ne oskudijevate ni na jednom daru čekajući Objavljenje Gospodina našega Isusa Krista!

8

On će vas učiniti i postojanima do kraja, besprigovornima u Dan Gospodina našega Isusa Krista.

9

Vjeran je Bog koji vas pozva u zajedništvo Sina svojega Isusa Krista, Gospodina našega.

10

Zaklinjem vas, braćo, imenom Gospodina našega Isusa Krista: svi budite iste misli; neka ne bude među vama razdora, nego budite savršeno istog osjećanja i istog mišljenja.

11

Jer Klojini mi, braćo moja, o vama rekoše da među vama ima svađa.

12

Mislim to što svaki od vas govori: "Ja sam Pavlov", "A ja Apolonov", "A ja Kefin", "A ja Kristov".

13

Zar je Krist razdijeljen? Zar je Pavao raspet za vas? Ili ste u Pavlovo ime kršteni?

14

Hvala Bogu što ne krstih nikoga od vas, osim Krispa i Gaja;

15

da ne bi tko rekao da ste u moje ime kršteni.

16

A da, krstih i Stefanin dom. Inače ne znam krstih li koga drugoga.

17

Jer ne posla me Krist krstiti, nego navješćivati evanđelje, i to ne mudrošću besjede, da se ne obeskrijepi križ Kristov.

18

Uistinu, besjeda o križu ludost je onima koji propadaju, a nama spašenicima sila je Božja.

19

Ta pisano je: Upropastit ću mudrost mudrih, i odbacit ću umnost umnih.

20

Gdje je mudrac? Gdje je književnik? Gdje je istraživač ovoga svijeta? Zar ne izludi Bog mudrost svijeta?

21

Doista, kad svijet u mudrosti Božjoj Boga ne upozna mudrošću, svidjelo se Bogu ludošću propovijedanja spasiti vjernike.

22

Jer i Židovi znake ištu i Grci mudrost traže,

23

a mi propovijedamo Krista raspetoga: Židovima sablazan, poganima ludost,

24

pozvanima pak - i Židovima i Grcima - Krista, Božju snagu i Božju mudrost.

25

Jer ludo Božje mudrije je od ljudi i slabo Božje jače je od ljudi.

26

Ta gledajte, braćo, sebe, pozvane: nema mnogo mudrih po tijelu, nema mnogo snažnih, nema mnogo plemenitih.

27

Nego lude svijeta izabra Bog da posrami mudre, i slabe svijeta izabra Bog da posrami jake;

28

i neplemenite svijeta i prezrene izabra Bog, i ono što nije, da uništi ono što jest,

29

da se nijedan smrtnik ne bi hvalio pred Bogom.

30

Od njega je da vi jeste u Kristu Isusu, koji nama posta mudrost od Boga, i pravednost, i posvećenje, i otkupljenje,

31

da bude kako je pisano: Tko se hvali, u Gospodu neka se hvali.

Croatian Bible 1941
Public Domain: No Info 1941