Luki 17

1

I reče svojim učenicima: "Nije moguće da ne dođu sablazni, no jao onome po kom dolaze;

2

je li s mlinskim kamenom o vratu strovaljen u more, korisnije mu je, nego da sablazni jednoga od ovih malenih.

3

Čuvajte se!" "Pogriješi li tvoj brat, prekori ga; ako se obrati, oprosti mu.

4

Pa ako se sedam puta na dan ogriješi o tebe i sedam se puta obrati tebi govoreći: 'Žao mi je!', oprosti mu."

5

Apostoli zamole Gospodina: "Umnoži nam vjeru!"

6

Gospodin im odvrati: "Da imate vjere koliko je zrno gorušičino, rekli biste ovom dudu: 'Iščupaj se s korijenom i presadi se u more!' I on bi vas poslušao."

7

"Tko će to od vas reći sluzi svomu, oraču ili pastiru, koji se vrati s polja: 'Dođi brzo i sjedni za stol?'

8

Neće li mu naprotiv reći: 'Pripravi što ću večerati pa se pripaši i poslužuj mi dok jedem i pijem; potom ćeš ti jesti i piti?'

9

Zar duguje zahvalnost sluzi jer je izvršio što mu je naređeno?

10

Tako i vi: kad izvršite sve što vam je naređeno, recite: 'Sluge smo beskorisne! Učinismo što smo bili dužni učiniti!'"

11

Dok je tako putovao u Jeruzalem, prolazio je između Samarije i Galileje.

12

Kad je ulazio u neko selo, eto mu u susret deset gubavaca. Zaustave se podaleko

13

i zavape: "Isuse, Učitelju, smiluj nam se!"

14

Kad ih Isus ugleda, reče im: "Idite, pokažite se svećenicima!" I dok su išli, očistiše se.

15

Jedan od njih vidjevši da je ozdravio, vrati se slaveći Boga u sav glas.

16

Baci se ničice k Isusovim nogama zahvaljujući mu. A to bijaše neki Samarijanac.

17

Nato Isus primijeti: "Zar se ne očistiše desetorica?

18

A gdje su ona devetorica? Ne nađe li se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca?"

19

A njemu reče: "Ustani! Idi! Tvoja te vjera spasila!"

20

Upitaju ga farizeji: "Kad će doći kraljevstvo Božje?" Odgovori im: "Kraljevstvo Božje ne dolazi primjetljivo.

21

Niti će se moći kazati: 'Evo ga ovdje!' ili: 'Eno ga ondje!' Ta evo - kraljevstvo je Božje među vama!"

22

Zatim reče učenicima: "Doći će dani kad ćete zaželjeti vidjeti i jedan dan Sina Čovječjega, ali ga nećete vidjeti.

23

Govorit će vam: 'Eno ga ondje, evo ovdje!' Ne odlazite i ne pomamite se!

24

Jer kao što munja sijevne na jednom kraju obzorja i odbljesne na drugom, tako će biti i sa Sinom Čovječjim u Dan njegov.

25

No prije treba da on mnogo pretrpi i da ga ovaj naraštaj odbaci."

26

"I kao što bijaše u dane Noine, tako će biti i u dane Sina Čovječjega:

27

jeli su, pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju. I dođe potop i sve uništi.

28

Slično kao što bijaše u dane Lotove: jeli su, pili, kupovali, prodavali, sadili, gradili.

29

A onog dana kad Lot iziđe iz Sodome, zapljušti s neba oganj i sumpor i sve uništi.

30

Tako će isto biti u dan kad se Sin Čovječji objavi."

31

"U onaj dan tko bude na krovu, a stvari mu u kući, neka ne siđe da ih uzme.

32

I tko bude u polju, neka se ne okreće natrag. Sjetite se žene Lotove!

33

Tko god bude nastojao život svoj sačuvati, izgubit će ga; a tko ga izgubi, živa će ga sačuvati."

34

"Kažem vam, one će noći biti dvojica u jednoj postelji: jedan će se uzeti, drugi ostaviti.

35

Dvije će mljeti zajedno: jedna će se uzeti, druga ostaviti."

36

#

37

Upitaše ga na to: "Gdje to, Gospodine?" A on im reče: "Gdje bude trupla, ondje će se okupljati i orlovi."