Luki 15

1

Okupljahu se oko njega svi carinici i grešnici da ga slušaju.

2

Stoga farizeji i pismoznanci mrmljahu: "Ovaj prima grešnike, i blaguje s njima."

3

Nato im Isus kaza ovu prispodobu:

4

"Tko to od vas, ako ima sto ovaca pa izgubi jednu od njih, ne ostavi onih devedeset i devet u pustinji te pođe za izgubljenom dok je ne nađe?

5

A kad je nađe, stavi je na ramena sav radostan

6

pa došavši kući, sazove prijatelje i susjede i rekne im: 'Radujte se sa mnom! Nađoh ovcu svoju izgubljenu.'

7

Kažem vam, tako će na nebu biti veća radost zbog jednog obraćena grešnika nego li zbog devedeset i devet pravednika kojima ne treba obraćenja."

8

"Ili koja to žena, ima li deset drahma pa izgubi jednu drahmu, ne zapali svjetiljku, pomete kuću i brižljivo pretraži dok je ne nađe?

9

A kad je nađe, pozove prijateljice i susjede pa će im: 'Radujte se sa mnom! Nađoh drahmu što je bijah izgubila.'

10

Tako, kažem vam, biva radost pred anđelima Božjim zbog jednog obraćena grešnika."

11

I nastavi: "Čovjek neki imao dva sina.

12

Mlađi reče ocu: 'Oče, daj mi dio dobara koji mi pripada.' I razdijeli im imanje.

13

Nakon nekoliko dana mlađi sin pokupi sve, otputova u daleku zemlju i ondje potrati svoja dobra živeći razvratno."

14

"Kad sve potroši, nasta ljuta glad u onoj zemlji te on poče oskudijevati.

15

Ode i pribi se kod jednoga žitelja u onoj zemlji. On ga posla na svoja polja pasti svinje.

16

Želio se nasititi rogačima što su ih jele svinje, ali mu ih nitko nije davao."

17

"Došavši k sebi, reče: 'Koliki najamnici oca moga imaju kruha napretek, a ja ovdje umirem od gladi!

18

Ustat ću, poći svomu ocu i reći mu: 'Oče, sagriješih protiv Neba i pred tobom!

19

Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim. Primi me kao jednog od svojih najamnika.'"

20

"Usta i pođe svom ocu. Dok je još bio daleko, njegov ga otac ugleda, ganu se, potrča, pade mu oko vrata i izljubi ga.

21

A sin će mu: 'Oče! Sagriješih protiv Neba i pred tobom! Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim.'

22

A otac reče slugama: 'Brzo iznesite haljinu najljepšu i obucite ga! Stavite mu prsten na ruku i obuću na noge!

23

Tele ugojeno dovedite i zakoljite, pa da se pogostimo i proveselimo

24

jer sin mi ovaj bijaše mrtav i oživje, izgubljen bijaše i nađe se!' I stadoše se veseliti."

25

"A stariji mu sin bijaše u polju. Kad se na povratku približio kući, začu svirku i igru

26

pa dozva jednoga slugu da se raspita što je to.

27

A ovaj će mu: 'Došao tvoj brat pa otac tvoj zakla tele ugojeno što sina zdrava dočeka.'

28

A on se rasrdi i ne htjede ući. Otac tada iziđe i stane ga nagovarati.

29

A on će ocu: 'Evo toliko ti godina služim i nikada ne prestupih tvoju zapovijed, a nikad mi ni jareta nisi dao da se s prijateljima proveselim.

30

A kada dođe ovaj sin tvoj koji s bludnicama proždrije tvoje imanje, ti mu zakla ugojeno tele.'

31

Nato će mu otac: 'Sinko, ti si uvijek sa mnom i sve moje - tvoje je.

32

No trebalo se veseliti i radovati jer ovaj brat tvoj bijaše mrtav i oživje, izgubljen i nađe se!'"