Stari Zavjet
Novi Zavjet
Hrvatska Biblija 1941
← 16

Marku 1

2 →
1

Početak Evanđelja Isusa Krista Sina Božjega.

2

Pisano je u Izaiji proroku: Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put.

3

Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!

4

Tako se pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao krst obraćenja na otpuštenje grijeha.

5

Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci: primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe.

6

Ivan bijaše odjeven u devinu dlaku, s kožnatim pojasom oko bokova; hranio se skakavcima i divljim medom.

7

I propovijedao je: "Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući.

8

Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim."

9

Onih dana dođe Isus iz Nazareta galilejskoga i primi u Jordanu krštenje od Ivana.

10

I odmah, čim izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa i Duha poput goluba gdje silazi na nj,

11

a glas se zaori s nebesa: Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!

12

I odmah ga Duh nagna u pustinju.

13

I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu.

14

A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje:

15

"Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!"

16

I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru; bijahu ribari.

17

I reče im Isus: "Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!"

18

Oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim.

19

Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana: u lađi su krpali mreže.

20

Odmah pozva i njih. Oni ostave oca Zebedeja u lađi s nadničarima i otiđu za njim.

21

I stignu u Kafarnaum. Odmah u subotu uđe on u sinagogu i poče naučavati.

22

Bijahu zaneseni njegovim naukom. Ta učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.

23

A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika:

24

"Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!"

25

Isus mu zaprijeti: "Umukni i iziđi iz njega!"

26

Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega.

27

Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: "Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se."

28

I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.

29

I odmah pošto iziđoše iz sinagoge, uđe s Jakovom i Ivanom u kuću Šimunovu i Andrijinu.

30

A punica Šimunova ležala u ognjici. I odmah mu kažu za nju.

31

On pristupi, prihvati je za ruku i podiže. I pusti je ognjica. I posluživaše im.

32

Uvečer, kad sunce zađe, donošahu preda nj sve bolesne i opsjednute.

33

I sav je grad nagrnuo k vratima.

34

I on ozdravi bolesnike - a bijahu mnogi i razne im bolesti - i zloduhe mnoge izagna. I ne dopusti zlodusima govoriti jer su ga znali.

35

Rano ujutro, još za mraka, ustane, iziđe i povuče se na samotno mjesto i ondje se moljaše.

36

Potražiše ga Šimun i njegovi drugovi.

37

Kad ga nađoše, rekoše mu: "Svi te traže."

38

Kaže im: "Hajdemo drugamo, u obližnja mjesta, da i ondje propovijedam! Ta zato sam došao."

39

I prođe svom Galilejom: propovijedao je u njihovim sinagogama i zloduhe izgonio.

40

I dođe k njemu neki gubavac, klekne i zamoli: "Ako hoćeš, možeš me očistiti!"

41

Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu: "Hoću, budi čist!"

42

I odmah nesta s njega gube i očisti se.

43

Isus se otrese na nj i odmah ga otpravi

44

riječima: "Pazi, nikomu ništa ne kazuj, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi za svoje očišćenje što propisa Mojsije, njima za svjedočanstvo."

45

Ali čim iziđe, stane on uvelike pripovijedati i razglašavati događaj tako da Isus više nije mogao javno ući u grad, nego se zadržavao vani na samotnim mjestima. I dolažahu k njemu odasvud.

Croatian Bible 1941
Public Domain: No Info 1941