A A A A A
Hrvatska Biblija 1941

Mateju 28

1

  Po suboti, u osvit prvoga dana u tjednu, dođe Marija Magdalena i druga Marija pogledati grob.

2

  I gle, nastade žestok potres jer anđeo Gospodnji siđe s neba, pristupi, otkotrlja kamen i sjede na nj.

3

  Lice mu bijaše kao munja, a odjeća bijela kao snijeg.

4

  Od straha pred njim zadrhtaše stražari i obamriješe.

5

  A anđeo progovori ženama: "Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite!

6

  Nije ovdje! Uskrsnu kako reče. Hajde, vidite mjesto gdje je ležao

7

  pa pođite žurno i javite njegovim učenicima da uskrsnu od mrtvih. I evo, ide pred vama u Galileju. Ondje ćete ga vidjeti. Evo, rekoh vam."

8

  One otiđoše žurno s groba te sa strahom i velikom radošću otrčaše javiti njegovim učenicima.

9

  Kad eto im Isusa u susret! Reče im: "Zdravo!" One polete k njemu, obujme mu noge i ničice mu se poklone.

10

  Tada im Isus reče: "Ne bojte se! Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti!"

11

  Dok su one odlazile, gle, neki od straže dođoše u grad i javiše glavarima svećeničkim sve što se dogodilo.

12

  Oni se sabraše sa starješinama na vijećanje, uzeše mnogo novaca i dadoše vojnicima

13

  govoreći: "Recite: 'Noću dok smo mi spavali, dođoše njegovi učenici i ukradoše ga.'

14

  Ako to dočuje upravitelj, mi ćemo ga uvjeriti i sve učiniti da vi budete bez brige."

15

  Oni uzeše novac i učiniše kako bijahu poučeni. I razglasilo se to među Židovima - sve do danas.

16

  Jedanaestorica pođoše u Galileju na goru kamo im je naredio Isus.

17

  Kad ga ugledaše, padoše ničice preda nj. A neki posumnjaše.

18

  Isus im pristupi i prozbori: "Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji!

19

  Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga

20

  i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!" "I evo, ja sam s vama u sve dane - do svršetka svijeta."

Croatian Bible 1941
Public Domain: No Info 1941