Izbor Biblije
Stari Zavjet
Novi Zavjet
Hrvatska Biblija 1941

Mateju 22

1

Isus im ponovno prozbori u prispodobama:

2

"Kraljevstvo je nebesko kao kad neki kralj pripravi svadbu sinu svomu.

3

Posla sluge da pozovu uzvanike na svadbu. No oni ne htjedoše doći.

4

Opet posla druge sluge govoreći: 'Recite uzvanicima: Evo, objed sam ugotovio. Junci su moji i tovljenici poklani i sve pripravljeno. Dođite na svadbu!'"

5

"Ali oni ne mareći odoše - jedan na svoju njivu, drugi za svojom trgovinom.

6

Ostali uhvate njegove sluge, zlostave ih i ubiju.

7

Nato se kralj razgnjevi, posla svoju vojsku i pogubi one ubojice, a grad im spali."

8

"Tada kaže slugama: 'Svadba je, evo, pripravljena ali uzvanici ne bijahu dostojni.

9

Pođite stoga na raskršća i koga god nađete, pozovite na svadbu!'"

10

"Sluge iziđoše na putove i sabraše sve koje nađoše - i zle i dobre. I svadbena se dvorana napuni gostiju.

11

Kad kralj uđe pogledati goste, spazi ondje čovjeka koji ne bijaše odjeven u svadbeno ruho.

12

Kaže mu: 'Prijatelju, kako si ovamo ušao bez svadbenoga ruha?' A on zanijemi.

13

Tada kralj reče poslužiteljima: 'Svežite mu ruke i noge i bacite ga van u tamu, gdje će biti plač i škrgut zubi.'

14

Doista, mnogo je zvanih, malo izabranih."

15

Tada farizeji odoše i održaše vijeće kako da Isusa uhvate u riječi.

16

Pošalju k njemu svoje učenike s herodovcima da ga upitaju: "Učitelju! Znamo da si istinit te po istini putu Božjem učiš i ne mariš tko je tko jer nisi pristran.

17

Reci nam, dakle, što ti se čini: je li dopušteno dati porez caru ili nije?"

18

Znajući njihovu opakost, reče Isus: "Zašto me iskušavate, licemjeri?

19

Pokažite mi porezni novac!" Pružiše mu denar.

20

On ih upita: "Čija je ovo slika i natpis?"

21

Odgovore: "Carev." Kaže im: "Podajte dakle caru carevo, a Bogu Božje."

22

Čuvši to, zadive se pa ga ostave i odu.

23

Toga dana pristupiše k njemu saduceji, koji vele da nema uskrsnuća, i upitaše ga:

24

"Učitelju, Mojsije reče: Umre li tko bez djece, neka se njegov brat oženi njegovom ženom te podigne porod bratu svomu.

25

Bijaše tako u nas sedmero braće. Prvi se oženi i umrije bez poroda ostavivši ženu svom bratu.

26

Tako i drugi i treći, sve do sedmoga.

27

A nakon svih umrije i žena.

28

Kojemu će dakle od te sedmorice biti žena o uskrsnuću? Jer sva su je sedmorica imala."

29

Odgovori im Isus: "U zabludi ste jer ne razumijete Pisama ni sile Božje.

30

Ta u uskrsnuću niti se žene niti udavaju, nego su kao anđeli na nebu.

31

A što se tiče uskrsnuća mrtvih, zar niste čitali što vam reče Bog:

32

Ja sam Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev? Nije on Bog mrtvih, nego živih!"

33

Čuvši to, mnoštvo osta zaneseno njegovim naukom.

34

A kad su farizeji čuli kako ušutka saduceje, okupiše se,

35

a jedan od njih, zakonoznanac, da ga iskuša, upita:

36

"Učitelju, koja ja zapovijed najveća u Zakonu?"

37

A on mu reče: "Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim.

38

To je najveća i prva zapovijed.

39

Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga.

40

O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci."

41

Kad se farizeji skupiše, upita ih Isus:

42

"Što mislite o Kristu? Čiji je on sin?" Kažu mu: "Davidov."

43

A on će njima: "Kako ga onda David u Duhu naziva Gospodinom, kad veli:

44

Reče Gospod Gospodinu mojemu: 'Sjedi mi zdesna dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim?'

45

Ako ga dakle David naziva Gospodinom, kako mu je sin?"

46

I nitko mu nije mogao odgovoriti ni riječi, niti se od toga dana tko usudio upitati ga bilo što.

Croatian Bible 1941
Public Domain: No Info 1941