Izbor Biblije
Stari Zavjet
Novi Zavjet
Hrvatska Biblija 1941

Brojeva 26

1

Poslije toga zla Jahve reče Mojsiju i Eleazaru, sinu svećenika Arona:

2

"Obavite popis sve zajednice sinova Izraelovih, po njihovim porodicama, popišite sve, od dvadeset godina pa naviše, koji su u Izraelu sposobni za borbu."

3

Mojsije, dakle, i svećenik Eleazar popišu ih na Moapskim poljanama, uz Jordan blizu Jerihona,

4

sve od dvadeset godina pa naviše, kako je Jahve naredio Mojsiju i Izraelcima. Sinovi Izraelovi koji su izašli iz zemlje egipatske bili su:

5

Izraelov prvorođenac Ruben. Sinovi Rubenovi: od Henoka rod Henokovaca; od Palua rod Paluovaca;

6

od Hesrona rod Hesronovaca i od Karmija rod Karmijevaca.

7

To su rodovi Rubenovaca. Njih je bilo četrdeset i tri tisuće sedam stotina i trideset.

8

Paluov sin bijaše Eliab,

9

a sinovi Eliabovi: Nemuel, Datan i Abiram. Taj Datan i Abiram bijahu ugledni članovi zajednice koji se podigoše protiv Mojsija i Arona u buni Korahovoj, kad se pobuniše protiv Jahve.

10

Nato je zemlja rastvorila svoje ralje i progutala ih zajedno s Korahom, kad je smrt pograbila tu skupinu i oganj proždro dvjesta i pedeset ljudi. Tako su postali opomenom.

11

No sinovi Korahovi ne izginuše.

12

Sinovi Šimunovi po svojim rodovima: od Nemuela rod Nemuelovaca; od Jamina rod Jaminovaca; od Jakina rod Jakinovaca;

13

od Zeraha rod Zerahovaca i od Šaula rod Šaulovaca.

14

To su rodovi Šimunovaca, njih dvadeset i dvije tisuće i dvjesta.

15

Sinovi Gadovi po svojim rodovima: od Sefona rod Sefonovaca; od Hagija rod Hagijevaca; od Šunija rod Šunijevaca;

16

od Oznija rod Oznijevaca; od Erija rod Erijevaca;

17

od Aroda roda Arodovaca i od Arelija rod Arelijevaca.

18

To su rodovi Gadovih potomaka. Njih je upisano četrdeset tisuća i pet stotina.

19

Judini sinovi: Er i Onan. I Er i Onan umriješe u zemlji kanaanskoj.

20

Sinovi Judini po svojim rodovima bijahu: od Šele rod Šelinaca; od Peresa rod Peresovaca i od Zeraha rod Zerahovaca.

21

Peresovi su sinovi opet bili: od Hesrona rod Hesronovaca i od Hamula rod Hamulovaca.

22

To su Judini rodovi. Njih je upisano sedamdeset i šest tisuća i petsto.

23

Sinovi Jisakarovi, prema svojim rodovima: od Tole rod Tolinaca; od Puve rod Puvinaca;

24

od Jašuba rod Jašubovaca i od Šimrona rod Šimronovaca.

25

To su Jisakarovi rodovi. Njih je upisano šezdeset i četiri tisuće i trista.

26

Sinovi Zebulunovi, po svojim rodovima: od Sereda rod Seredovaca; od Elona rod Elonovaca i od Jahleela rod Jahleelovaca.

27

To su rodovi Zebulunovaca. Njih je upisano šezdeset tisuća i pet stotina.

28

Sinovi Josipovi, po svojim rodovima: Manaše i Efrajim.

29

Sinovi Manašeovi: od Makira rod Makirovaca. Makiru se rodio Gilead. Od Gileada rod Gileadovaca.

30

Ovo su bili sinovi Gileadovi: od Jezera rod Jezerovaca; od Heleka rod Helekovaca;

31

od Asriela rod Asrielovaca; od Šekema rod Šekemovaca;

32

od Šemide rod Šemidinaca i od Hefera rod Heferovaca.

33

Heferov sin Selofhad nije imao sinova, nego kćeri. Imena Selofhadovih kćeri bila su: Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa.

34

To su Manašeovi rodovi. Njih je upisano pedeset i dvije tisuće i sedam stotina.

35

Ovo su opet sinovi Efrajimovi, po svojim rodovima: od Šutelaha rod Šutelahovaca; od Bekera rod Bekerovaca i od Tahana rod Tahanovaca.

36

Ovo su sinovi Šutelahovi: od Erana rod Eranovaca.

37

To su rodovi Efrajimovih sinova. Njih je upisano trideset i dvije tisuće i pet stotina. To su sinovi Josipovi, po svojim rodovima.

38

Sinovi Benjaminovi, po svojim rodovima: od Bele rod Belinaca; od Ašbela rod Ašbelovaca; od Ahirama rod Ahiramovaca;

39

od Šefufama rod Šefufamovaca i od Hufama rod Hufamovaca.

40

Belini sinovi bili su: Ard i Naaman. I tako, od Arda rod Ardovaca, a od Naamana rod Naamanovaca.

41

To su sinovi Benjaminovi, po svojim rodovima. Njih je upisano četrdeset i pet tisuća i šest stotina.

42

Ovo su sinovi Danovi, po svojim rodovima: od Šuhama rod Šuhamovaca. To su sinovi Danovi, prema svojim rodovima.

43

Od svih rodova Šuhamovaca bilo je upisano šezdeset i četiri tisuće i četiri stotine.

44

Sinovi Ašerovi, po svojim rodovima: od Jimne rod Jimninaca; od Jišvija rod Jišvijevaca i od Berije rod Berijevaca.

45

Od sinova Berijinih: od Hebera rod Heberovaca i od Malkiela rod Malkielovaca.

46

Ašerovoj kćeri bilo je ime Serah.

47

To su rodovi Ašerovih sinova. Njih je upisano pedeset i tri tisuće i četiri stotine.

48

Sinovi Naftalijevi, po svojim rodovima: od Jahseela rod Jahseelovaca; od Gunija rod Gunijevaca;

49

od Jesera rod Jeserovaca i od Šilema rod Šilemovaca.

50

To su rodovi Naftalijevaca. Po njihovim rodovima upisano ih je četrdeset i pet tisuća i četiri stotine.

51

Bilo je, dakle, upisanih Izraelaca šest stotina i jedna tisuća i sedam stotina i trideset.

52

Jahve reče Mojsiju:

53

"Tima neka se razdijeli zemlja u baštinu prema broju osoba.

54

Većem broju povećaj njegovu baštinu, a manjem smanji njegovu baštinu; neka se svakomu dadne njegova baština prema broju upisanih.

55

Ali zemlja neka se podijeli kockom: neka se primi u baštinu prema djedovskim plemenskim imenima.

56

Baština se ima podijeliti kockom svakom plemenu prema njegovoj veličini."

57

Ovo je popis Levijevaca, po njihovim rodovima: od Geršona rod Geršonovaca; od Kehata rod Kehatovaca i od Merarija rod Merarijevaca.

58

Ovo su rodovi Levijevaca: rod Libnijevaca, rod Hebronovaca, rod Mahlijevaca, rod Mušijevaca i rod Korahovaca. Kehatu se rodio Amram.

59

Amramovoj ženi bijaše ime Jokebeda. Bila je kći Levijeva, koja se Leviju rodila u Egiptu. Ona je Amramu rodila: Arona, Mojsija i njihovu sestru Mirjam.

60

Aronu se rodili: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.

61

Nadab i Abihu poginuli su kad su prinosili neposvećenu vatru pred Jahvom.

62

Svih je popisanih muškaraca od jednog mjeseca pa naviše bilo dvadeset i tri tisuće. Oni nisu bili popisani s Izraelcima i nije im bila dodijeljena baština među Izraelcima.

63

To su, dakle, oni koje je popisao Mojsije i svećenik Eleazar; oni su obavili ovaj popis Izraelaca uz Jordan, na Moapskim poljanama nasuprot Jerihonu.

64

Među njima nije bilo ni jednoga od onih koje su popisali Mojsije i svećenik Aron kad su popisivali Izraelce u Sinajskoj pustinji.

65

Jer Jahve bijaše za njih rekao: "Neka pomru u pustinji i neka nitko od njih ne ostane, osim Kaleba, sina Jefuneova, i Jošue, sina Nunova!"

Croatian Bible 1941
Public Domain: No Info 1941