Izaija 12

1

Reći ćeš u dan onaj: Hvalim te, Jahve, razgnjevi se ti na mene, ali se odvratio gnjev tvoj i ti me utješi!

2

Evo, Bog je spasenje moje, uzdam se, ne bojim se više, jer je Jahve snaga moja i pjesma, on je moje spasenje.

3

I s radošću ćete crpsti vodu iz izvora spasenja.

4

Reći ćete u dan onaj: Hvalite Jahvu prizivajte ime njegovo! Objavite narodima djela njegova, razglašujte uzvišenost imena njegova!

5

Pjevajte Jahvi, jer stvori divote, neka je to znano po svoj zemlji!

6

Kličite i radujte se, stanovnici Siona, jer je velik među vama Svetac Izraelov!