Psalmi 9

1

Zborovođi. Po napjevu "Umri za sina". Psalam. Davidov.

2

ALEF Slavim te, Jahve, svim srcem svojim, ispovijedam sva čudesna djela tvoja.

3

Radujem se i kličem tebi, pjevam imenu tvome, Svevišnji!

4

BET Dušmani moji natrag krenuše, padoše i pred licem tvojim pogiboše.

5

Jer ti se zauze za moje pravo i parbu moju, ti sjede na prijesto - sudac pravedan:

6

GIMEL ti pokara pogane, pogubi bezbošca, ime im izbrisa dovijeka.

7

Dušmani klonuše, smrvljeni zauvijek, ti im gradove razori - nesta im spomena.

8

HE Ali Jahve dovijeka stoluje, postavi prijesto svoj da sudi:

9

sam po pravdi sudi krug zemaljski, izreče pucima osudu pravednu.

10

VAU Jahve je tvrđava tlačenom, tvrđava spasa u danima tjeskobe.

11

Nek' se uzdaju u te koji znaju ime tvoje, jer ne ostavljaš onih što ljube tebe, o Jahve.

12

ZAJIN Pjevajte Jahvi koji prebiva na Sionu, razglašujte među pucima djela njegova,

13

jer ih se spomenu kao osvetnik krvi i siromaškog jauka ne zaboravi.

14

HET Smiluj mi se, Jahve: pogledaj nevolju u koju me vrgoše neprijatelji moji, od vrata smrti izbavi me

15

da naviještam sve hvale tvoje na vratima kćeri Sionske, da radostan kličem zbog spasenja tvoga.

16

TET Pogani padoše u jamu koju sami iskopaše, zamka koju potajno staviše uhvati nogu njihovu.

17

Jahve se iskaza i sud održa; grešnik se spleo u djela svoja.

18

JOD Nek' grešnici odu u Podzemlje, svi pogani što zaboraviše Boga.

19

KAF Jer siromah neće pasti u zaborav zauvijek, ufanje ubogih neće biti zaludu dovijeka.

20

Ustani, Jahve, da se ne osili čovjek, nek' pogani budu osuđeni pred tobom!

21

Strah im, o Jahve, utjeraj, nek' spoznaju pogani da su smrtnici!