Izbor Biblije
Stari Zavjet
Novi Zavjet
Hrvatska Biblija 1941

Psalmi 75

1

Zborovođi. Po napjevu "Ne razori!" Psalam. Asafov. Pjesma.

2

Slavimo te, Bože, slavimo i zazivamo ime tvoje, pripovijedamo čudesa tvoja.

3

"Kad odredim vrijeme, sudit ću po pravu.

4

Pa neka se strese zemlja sa stanovnicima svojim, ja sam učvrstio stupove njezine."

5

Drznike opominjem: "Ne budite drski!" bezbožnike: "Ne budite tako rogati!"

6

Ne dižite roga svog protiv Neba, nemojte govoriti drsko na Boga!

7

Jer niti sa istoka niti sa zapada, niti iz pustinje niti sa bregova ...

8

Bog je koji sudi: ovoga snizuje, onog uzvisuje!

9

Jer je u Jahvinoj ruci pehar pun vina pjenušava, začinjena mirisnim travama; iz njega on napaja, do taloga će ga iskapiti i ispiti svi zlotvori svijeta.

10

A ja ću klicati dovijeka, pjevat ću Bogu Jakovljevu.

11

Rogove ću polomiti bezbožniku, a pravednik će podići glavu.

Croatian Bible 1941
Public Domain: No Info 1941